Lichtpuntje!

2018 was enerverend maar mooi. Enerverend, vanwege de personele veranderingen die binnen kantoor plaatsvonden en niet alle waren voorzien. Dat vormde een uitdaging en resulteerde in een gemotiveerd team dat met veel vertrouwen 2019 tegemoet kan zien. 2018 was mooi vanwege de goede resultaten die we hebben gerealiseerd voor onze cliënten. Zo kregen we andermaal gelijk van de Hoge Raad, thans in een principiële procedure waarin de verzekeraar (dus ten onrechte) weigerde dekking te bieden voor ernstig letsel bij een peuter.

Onze vastberaden en volhardende visie leidde meer dan eens tot schadevergoeding in kwesties waarin dat niet mogelijk werd geacht door andere belangenbehartigers. En realiseerden we in het kader van een second opinion vergoedingen die een veelvoud waren van wat anderen hadden geadviseerd. Dat gaf concreet resultaat voor de cliënt, maar ook voldoening voor ons.

Helaas is 2018 ook het jaar geworden waarin mijn vrees dat we in de letselschadepraktijk steeds meer lijken terug te keren in de tijd, werkelijkheid is geworden. Verzekeraars houden net als 20 jaar geleden de poorten der schadevergoeding stijf dicht en wijzen claims resoluut af, ook in zaken waarin dat juridisch pertinent onjuist is. Of er worden discussies opgeroepen die er in wezen niet of nauwelijks toe doen, behalve de voortgang in de dossiers (soms ernstig) te vertragen. Gebrek aan personeel en deskundigheid worden genoemd als oorzaak daarvan, maar ik sluit niet uit dat er ook sprake is van bewust ontmoedigingsbeleid ten opzichte van slachtoffers.

De tijd dat verzekeraars zich profileerden als slachtoffergericht ligt ver achter ons. De huidige praktijk verschilt aldus niet wezenlijk van die eind jaren negentig, met dien verstande dat er wel veel meer belangenbehartigers zijn, die allen strijden om de gunsten van het slachtoffer. Die loopt daardoor het risico zich te binden aan een belangenbehartiger waarvan de reputatie of deskundigheid discutabel is.

In die hectiek van de huidige tijd proberen wij voor onze cliënten een lichtpuntje te creëren dat hopelijk uitgroeit tot een baken waar hij zich weer op kan richten en de toekomst (zelfstandig) mee kan invullen. Ik wens u en de uwen een fijn en gezond 2019!

Raoul M.J.T. van Dort, 28 december 2018

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV