Schijnzekerheid

Medisch wetenschappelijk onderzoek is belangrijk. Dat gebeurt op allerlei niveaus en manieren, in en buiten laboratoria, met proeven van behandelmethodes of medicatie op dieren, maar ook bij mensen. Voordat proeven bij mensen worden toegestaan, is er al veel voorafgaand onderzoek gedaan. Maar nog niet alles is dan duidelijk, bijvoorbeeld over bepaalde bijwerkingen of andere risico’s die aan een medische behandeling verbonden kunnen zijn. Om die nadere gegevens te kunnen verzamelen en te verwerken in een (nieuwe) medische behandeling, wordt patiënten soms gevraagd aan dergelijke proeven mee te werken. Deelname gebeurt veelal op vrijwillige basis, maar niet altijd. Er zijn situaties waarin een arts kan besluiten een patiënt deel te laten nemen aan een specifieke proefbehandeling, als die patiënt niet zelf in staat is zijn deelname te bevestigen of te weigeren, maar de arts het verantwoord vindt de patiënt aan de proef te laten deelnemen. In die gevallen wordt dan (later) aan familie of de partner om toestemming gevraagd. Bij deelname aan zo’n medische proef wordt de patiënt (of zijn familie) medegedeeld dat het ziekenhuis verzekerd is ‘voor als het mis zou gaan’, via een proefpersonenverzekering. Dat geeft een gevoel van geruststelling en zekerheid. Op moment dat je als patiënt denkt dat er iets is misgegaan bij de proef, en een beroep doet op de verzekering, moet je echter wel kunnen bewijzen dat wat er mis is gegaan, een gevolg is van de proef, en niet van iets anders zoals een complicatie. Eigenlijk heb je dus dezelfde bewijslast als die je hebt wanneer je stelt dat er bij een medische behandeling iets verkeerd is gegaan. Dat betekent dat je wordt geconfronteerd met een juridisch steekspel, met ontkenning, medische onderzoeken, expertises en misschien zelfs een juridische procedure. Die discussie verloopt net zo moeizaam bij een proefpersonenverzekering, als bij een ‘gewone’ medische fout zaak. De verzekeraar houdt de schadevergoedingspoort liefst lang en stijf dicht, als patiënt zit je echt in een ‘underdog-positie’. De zekerheid van een proefpersonenverzekering, is een schijnzekerheid! Discussie daarover kun je niet winnen zonder gespecialiseerde en deskundige rechtsbijstand.

Raoul M.J.T. van Dort, 10 maart 2019

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV