Normen of normering?

U heeft wellicht de uitzending van Radar gezien waarin aandacht werd gevraagd voor de niet erg vlotte noch empathische handelswijze van verzekeraars bij het afwikkelen van letselschadezaken. Er kwamen een paar trieste kwesties voorbij en de persoon die namens verzekeraars sprak, ontkende de gesignaleerde problemen niet. Ik zag weinig nieuws, slechts herkenning van hetgeen ik in de huidige dagelijkse praktijk zelf ook ervaar. De aangekaarte oplossing om bij letselschade meer te gaan normeren, en zo meer vaart in de schadevaststelling te krijgen, is evenmin nieuw en werd jaren geleden al door verzekeraars geopperd. Toen echter niet zozeer om meer voortgang in de dossierafhandeling te krijgen, maar om de oplopende schadelast te beteugelen.

Onder normeren wordt verstaan dat sommige schadecomponenten op basis van vaste bedragen of normen worden vastgesteld, zodat daarover geen discussie meer hoeft te worden gevoerd. Niet meer de werkelijke schade wordt dan vergoed, doch het daartoe op voorhand vastgestelde bedrag, ongeacht de echte schade. Als de inhoudelijke discussie over schadeposten nu de werkelijke reden was van de obstructies aan de zijde van verzekeraars, dan zou ik me daar nog wel iets bij kunnen voorstellen in het belang van de voortgang. Maar de werkelijkheid is dat er andere redenen zijn waarom zaken zo lang lopen.

Ik noem er een paar: gebrek aan deskundig personeel bij verzekeraars die bovendien geen verantwoordelijkheid mogen of durven te nemen; het chronisch twijfelen aan hetgeen van de zijde van slachtoffers wordt gesteld met name bij moeilijk vast te stellen aandoeningen; het niet gehinderd door enige kennis van zaken afwijzen van aansprakelijkheid op volstrekt onjuiste gronden; het zonder deugdelijke argumentatie niet (volledig) vergoeden van de kosten van rechtsbijstand om zo die bijstand te beïnvloeden.

Normeren zal daar niks aan veranderen. De normen bij verzekeraars dienen te veranderen. Normen die leiden tot meer besef en gemeend begrip voor hetgeen letselschade teweeg brengt: behoefte aan erkenning in plaats van ontkenning; behoefte aan redelijke compensatie in plaats van een eindeloze strijd. Dát zou pas vooruitgang geven!

Raoul M.J.T. van Dort, 10 april 2019

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV