World Online

Bij letsel met blijvende invaliditeit en lichamelijke beperkingen is
in de regel ook sprake van schade gedurende de rest van het leven. Het
is mogelijk de schade jaar voor jaar af te wikkelen. Meestal echter geeft
het slachtoffer de voorkeur aan afwikkeling via een eenmalig bedrag. Het
voordeel is, dat niet elk jaar de schade opnieuw bewezen hoeft te worden.
Tevens wordt een jarenlange discussie met de verzekeraar voorkomen.

Bij het berekenen van de toekomstschade wordt niet alleen gekeken naar
de schade als zodanig, maar tevens naar de sterftekans, inflatie en belastingafdragen
enerzijds en het te behalen rendement anderzijds. Immers het rendement
van een eenmalig uitgekeerde kapitaal kan benut worden om een deel van
de schade te vergoeden. Als de schade gedurende tien jaar 10.000 gulden
per jaar is, wordt geen 100.000 gulden maar 75.000 gulden uitgekeerd.
Dit bedrag kan, bij verstandig beleggen, een rendement opbrengen van 25.000
gulden en daarmee het tekort aanvullen. Waar het hierbij om gaat is ‘verstandig’
beleggen.

Verstandig beleggen is bij mij het bedrag tegen een vastgestelde rente
op de bank zetten. Dan immers weet het slachtoffer exact hoe hoog het
rendement is en loopt geen enkel risico. Verstandig beleggen is bij mij
niet het kapitaal naar de beurs brengen en een zo hoog mogelijk rendement
eruit halen. Stel dat een slachtoffer zijn schadevergoeding geïnvesteerd
heeft in aandelen van World Online. Dan kan hij naar zijn geld fluiten.
Niet alleen geen rendement, maar ook geen schadevergoeding meer. Het risico
is voor het slachtoffer. Voor de verzekeraar is de zaak afgehandeld. Hij
heeft geen enkele boodschap aan het al dan niet daadwerkelijk behaalde
rendement. Natuurlijk probeert een verzekeraar bij het berekenen van een
schadevergoeding het rendement zo rooskleurig mogelijk voor te stellen.
Immers... hoe hoger het rendement, hoe lager de schadevergoeding! Een
zeer kritische houding ten opzichte van de schadeafwikkeling is en blijft
volkomen op zijn plaats.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 mei 2000

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV