Empathie

Soms kom je wel eens in situaties terecht waarin je je afvraagt hoeveel een mens kan verdragen. De vader is getroffen door een herseninfarct en daardoor arbeidsongeschikt geraakt, de dochter heeft een zwaar ongeval gehad en vlak voor mijn bezoek had de moeder vernomen dat ze een ernstige ziekte onder de leden heeft. Krijg het maar eens verwerkt! Dan word ik oprecht verrast door de positieve benadering van dit gezin over wat het leven toch nog te bieden heeft en de kansen die worden gezien op betere momenten. Niet bij de pakken neerzitten en zwaarmoedig de volgende dag afwachten, maar doen wat nog kan en vechten voor nieuw geluk. En dit gezin slaagde daar ook in. Als je blij bent met de vooruitgang die je dochter heeft geboekt in haar langdurige revalidatietraject of ervoor knokt toch weer aan de slag te kunnen gaan ondanks je beperkingen als gevolg van je infarct, dan dwingt dat respect af. Hoe anders tref je sommige mensen aan die -in vergelijking met de hiervoor geschetste situatie- aan een ongeval licht letsel hebben overgehouden en toch helemaal stilvallen, tot niks meer in staat zijn, verdrinken in hun ellende en de toekomst somber inzien. Wat is erger?

In mijn vak is het de kunst om in beide situaties oog te hebben voor de mens en hetgeen hem is overkomen, zonder daarover te oordelen. Iedereen heeft recht op zijn eigen beleving van hetgeen hem is overkomen of aangedaan en voor de ene blijft het glas dan halfvol, terwijl het voor de ander nooit gevuld is geweest. Hoe de persoon ook omgaat met zijn letsel en zijn verdriet, zijn leven of zijn toekomst, het is onze taak de casus te analyseren en te beoordelen of en zo ja op welke wijze we een en ander juridisch kunnen vertalen in genoegdoening ofwel een schadeclaim. Dat we daarbij open staan voor en tot op zekere hoogte rekening houden met de persoonlijke beleving van de getroffene en zijn omgeving, is geen opgave maar -voor ons-vanzelfsprekend.

Raoul M.J.T. van Dort, 7 juni 2019

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV