Dikke pech

In onze praktijk krijgen we met regelmaat zaken voorgelegd van Vlamingen die in Nederland betrokken zijn geraakt bij een ongeval in het grensverkeer en daarbij letsel hebben opgelopen. In de eerste contacten met cliënten gaat het dan vooral om kennismaking, het verzamelen van relevantie informaties, het creëren van duidelijkheid over de aansprakelijkheidsvraag en het geven van informatie hoe dergelijke zaken naar Nederlands recht verlopen. Omdat we min of meer dezelfde taal spreken, ligt de veronderstelling voor de hand dat ook de rechtsgang bij letselschade vergelijkbaar is. De praktijk leert echter dat er grote verschillen zijn. Zowel op gebied van aansprakelijkheidsrecht als bij het vaststellen van de schade blijken er weinig overeenkomsten tussen het Nederlandse en Belgische systeem. Zo kent België bijvoorbeeld een bijna automatische verplichting om de letselschade te vergoeden van zogenaamd zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers) bij een aanrijding met een auto, waardoor bij dergelijke aanrijdingen in België er geen discussie is over de aansprakelijkheid of eventuele eigen onvoorzichtigheid van de fietser of voetganger (zogenaamde ’eigen schuld’). In Nederland gaat die bescherming van de zwakke verkeersdeelnemers minder ver en is er in sommige situaties discussie mogelijk over de aansprakelijkheid of eventuele eigen schuld. Dergelijke wetenschap is vooral van belang in de communicatie met cliënten. Die verwachten immers een vergelijkbare gang van zaken als die ze -in meer of mindere mate- kennen vanuit het Belgische systeem. Zijn ze als voetganger aangereden terwijl ze plotseling de weg overstaken, dan zijn ze onaangenaam verrast dat ze in Nederland geconfronteerd worden met een mogelijk niet volledige vergoedingsplicht aan de zijde van de automobilist. Om verwachtingen daaromtrent te managen enerzijds en begrip te creëren voor de andere rechtsregels en de van België nogal afwijkende wijze van aanpak op gebied van letselschade anderzijds, is adequate informatievoorziening van begin af aan evident. Daarbij is ook enige kennis van het Belgische recht van belang. Om die verschillen tussen het Nederlandse en Belgische rechtssysteem op gebied van letselschade te verduidelijken, verschijnt hierover binnenkort een nieuw boekje van mijn hand, Dikke pech in ’t buitenland. U leest er snel méér over.

Raoul M.J.T. van Dort, 8 december 2019

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2021 - Van Dort Letselschade BV