Genoegdoening en gerechtigheid

Het komt gelukkig niet zo vaak voor, maar sommige dossiers hebben een ongekend lange looptijd. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Bij medische missers is het veelal de moeilijke en moeizame discussie over de aansprakelijkheid die jaren kan vergen, zeker wanneer geprocedeerd moet worden om duidelijkheid te krijgen. Maar ook verkeerszaken kunnen soms uitzonderlijk lang aanslepen. Zo heb ik enige tijd terug een dossier kunnen afwikkelen waarbij het ging om een ongeval uit 1992. Het bijzondere daarbij was dat de rechtshulpverlener die het dossier aanvankelijk behandelde, vergeten was de verjaring te stuiten; een beroepsfout. Het slachtoffer kon daardoor niet meer voor schadevergoeding aankloppen bij de veroorzaker van het ongeval. We hebben die rechtshulpverlener voor die beroepsfout aansprakelijk gesteld, zodat het slachtoffer alsnog schadeloos gesteld kon worden. Maar die rechtshulpverlener haalde werkelijk alles uit de kast om onder zijn verantwoordelijkheid uit te glippen. Helaas voor hem zonder succes, want uiteindelijk, (het was inmiddels 2019!) moest de schade alsnog worden vergoed. Slachtoffers die zo’n lange tijd moeten vechten voor hun gelijk en schadevergoeding, komen anders uit de strijd dan ze erin gaan. Het doet echt wat met je als mens om zo langdurig geconfronteerd te worden met een ontkenning of betwisting van de feiten of met het constant afzwakken of ontkennen van de aard of ernst van het opgelopen letsel. Je vertrouwen in het recht en in de mens worden daardoor behoorlijk op de proef gesteld. Een schadevergoeding biedt financiële compensatie voor extra kosten of inkomensverlies, maar is ook bedoeld als genoegdoening. Lukt het om binnen afzienbare tijd met succes tot een schadevergoeding te komen, dan is de genoegdoening groot. Naarmate dat proces langer duurt en de ontkenning van feiten of van de ernst van het letsel voortduurt, neemt die genoegdoening af, soms mede door het ouder worden en het besef dat de tijd die resteert om de schadevergoeding te kunnen benutten afneemt. De behoefte aan erkenning en rechtvaardigheid daarentegen neemt juist toe. Wanneer dan alsnog een schadevergoeding kan worden gerealiseerd, zit de genoegdoening minder in de gerealiseerde vergoeding als zodanig en temeer in de alsnog verkregen erkenning en gerechtigheid.

Raoul M.J.T. van Dort, 8 maart 2020

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV