Schadevergoeding en belastingheffing (2)

Bij het berekenen van een schadevergoeding wordt een vergelijking gemaakt
tussen de situatie zoals die geweest zou zijn zonder ongeval en de situatie
na het ongeval. Eenvoudig gezegd: het verschil tussen beide situaties is
de schade. Er kan bijvoorbeeld worden vastgesteld hoeveel de extra kosten
zijn en/of hoe hoog het inkomensverschil is. Het gaat daarbij om het nettoverschil,
dat is immers hetgeen het slachtoffer mist in zijn/haar portemonnee.

Door het nieuwe belastingstelsel 2001 is de berekening van bruto naar netto
ingrijpend gewijzigd. Zoals u ongetwijfeld weet, wordt het inkomen vanaf
1 januari belast in diverse boxen. Inkomsten uit loon wordt belast in box
1, waarbij het maximale tarief verlaagd is van 60% naar 52%. Ook is de zogenaamde
belastingvrije som komen te vervallen en kennen wij nu een heffingskorting.
Door al deze wijzigingen is het bruto-nettotraject veranderd. Dat betekent
overigens niet dat het netto-inkomen altijd hoger uitvalt. Bovendien kennen
we nu een vermogensrendementsheffing, ofwel een vaste heffing voor inkomsten
uit vermogen. Voorheen werden rente en dividend belast als inkomen. De vermogensrendementsheffing
daarentegen gaat uit van een vast rendement van 4%, waarover 30% belasting
moet worden betaald. Ook dat is van invloed op de berekening van de schadevergoeding.


Het voert te ver om tot in detail op alle wijzigingen van het nieuwe belastingstelsel
in te gaan. U kunt echter aannemen, dat de nieuwe wetgeving een behoorlijke
invloed heeft op de berekening van een schadevergoeding. Wordt aan de fiscale
aspecten, met name aan de verschillen tussen het oude en nieuwe systeem,
te weinig aandacht geschonken, dan is het risico aanwezig dat het slachtoffer
tekort wordt gedaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. De belangenbehartiger
van het slachtoffer moet niet alleen thuis zijn in het aansprakelijkheids-
en schadevergoedingsrecht, maar dient ook op de hoogte te zijn van de fiscale
aspecten.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 mei 2001

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV