David tegen Goliath

Ze waren een van mijn eerste cliënten toen ik medio 2003 met mijn eigen kantoor startte. Mijn collega twijfelde nog of we eraan moesten beginnen, maar ik geloofde erin. Het werd het begin van een langdurige juridische strijd, met ups-and-downs! Ik kon toen niet vermoeden dat de zaak uiteindelijk 17 jaar zou duren. Dat was niet eens zozeer een kwelling voor ons, alswel voor cliënte die gedurende al die tijd in onzekerheid verbleef over hetgeen haar toe zou komen. Gelukkig hadden we eind 2017 ons gelijk gekregen bij de Hoge Raad, na een eerdere teleurstellende uitspraak van het Gerechtshof. Ik berichte u daar al eerder over in mijn columns van juni 2016 (Zuur) en november 2017 (Zoet na zuur). De uitspraak van de Hoge Raad bevestigde weliswaar onze visie, maar daarmee wist cliënte nog steeds niet welke schadevergoeding ze zou ontvangen. Haar letsel was evident, daar was geen discussie over. Echter bleven we verdeeld met het ziekenhuis over de vraag hoe cliëntes situatie zou zijn geweest als de medische fout in 2002 niet was gemaakt. Het ziekenhuis bleef bijzonder taai en stroef in haar benadering van deze kwestie, we kwamen wederom niet verder. In overleg met onze medisch adviseur benaderde ik een hoogleraar om zijn visie, die overtuigend en ten voordele van cliënte reageerde. Maar ook dat overtuigde het ziekenhuis niet. Een nieuwe rechtsgang naar het Hof werd noodzakelijk. En dat bracht eindelijk duidelijkheid. Bij de zitting bleek het Hof bleek het op veel onderdelen met ons eens te zijn en werd aldus een opening gecreëerd naar een eindregeling. Die kwam er vervolgens ook, 18 jaren ná de fout! Onlangs konden we deze slepende kwestie mooi met elkaar afsluiten. Cliënte verwoordde daarbij oprecht haar gevoelens alsvolgt: *Nu kunnen we het achter ons laten, jaren met verschillende gevoelens, van verdriet, hoop, pijn, tot op het bot gekweld zijn en verbaasd door alle leugens… We hebben samen gestreden en volgehouden, zoals David tegen Goliath, en uiteindelijk gewonnen……Chapeau!*
Dank voor jullie oneindige vertrouwen!

Raoul M.J.T. van Dort, 13 juni 2020

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV