Digitale borrelpraat

Als je met letselschade wordt geconfronteerd wil je weten wat je rechten zijn en je mogelijkheden om vergoeding van je schade te claimen. Dan is het handig te begrijpen hoe zo’n proces verloopt, welke stappen op welk moment worden gezet, hoe die schade wordt vastgesteld, hoe het zit met het bewijs enzovoort. Vanuit die veronderstelling heb ik eerder informatieve boeken geschreven om slachtoffers van letsel (of hun naasten) in die materie enigszins wegwijs te maken. Mijn gedachte daarbij was dat wanneer je beter begrijpt wat letselschade eigenlijk is en hoe ons Nederlandse rechtssysteem in elkaar steekt om tot een schadeclaim te kunnen komen, dat kan bijdragen aan de genoegdoening die een schadevergoeding kan bieden. De tijden zijn echter veranderd. Informatie over letselschade, gebaseerd op de realiteit, maar soms ook enkel vanuit een commerciële doelstelling, is inmiddels volop gratis verkrijgbaar via internet en andere media. Uit een oogpunt van voorlichting, is dat prima. Er zit echter ook een nadeel aan die ontwikkeling namelijk dat soms verwachtingen worden gecreëerd die niet reëel zijn. Zowel voor wat betreft het proces dat moet worden doorlopen voordat met succes een schadeclaim kan worden gerealiseerd, als voor wat betreft het schadebedrag als zodanig. Wat vroeger de borrelpraat werd genoemd of de kennis van praatjesmakers, is deels nu ook de informatie die voorbij komt via digitale media. De omvang daarvan is dermate groot, dat sommige slachtoffers daardoor beïnvloed worden met het risico op teleurstellingen achteraf. Het vaststellen van schade bij letsel gaat nou eenmaal veel verder dan het eenvoudig roepen van wat bedragen, zoals op sommige sites nog wel eens voorbij komt. De verzekeraar die de schade moet vergoeden, is kritisch en betaalt niet voor schade die niet aangetoond is, onwaarschijnlijk is of geen gevolg van het ontstane letsel. Een deugdelijke onderbouwing van de schadeclaim is derhalve een eerste vereiste. Dat vergt kennis en ervaring, maar ook het vermogen daarover op transparante en oprechte wijze te communiceren met het slachtoffer, zodat de juiste afwegingen kunnen worden gemaakt. Digitale of andere borrelpraat voegt daarbij niets toe.

Raoul M.J.T. van Dort, 24 september 2020

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2021 - Van Dort Letselschade BV