Radar

In een uitzending van Radar werd onlangs weer aandacht gevraagd voor de moeizame gang van zaken in letselschadedossiers. Slachtoffers beklaagden zich over de houding en het gedrag van verzekeraars dat weinig empathie uitstraalt, traag is en gebaseerd lijkt op een bijna chronische argwaan ten opzichte van het slachtoffer en zijn claim. Ik weet niet in hoeveel uitzendingen van Radar dit onderwerp al aan de orde is geweest, maar het was zeker niet de eerste keer. In de jaren negentig gebeurde dat ook al en heb ik zelf nog aan enkele van dergelijke programma’s meegewerkt. De trieste constatering is helaas dat (ook) media-aandacht verzekeraars niet wezenlijk verandert in hun gedrag. In de moderne tijd, waarin meer en sneller wordt geclaimd, lijken verzekeraars zelfs terug te grijpen op oude tactieken waarbij getracht wordt het slachtoffer te ontmoedigen in zijn claimgedrag. Door claims zonder deugdelijke argumentatie af te wijzen, het slachtoffer het spreekwoordelijke bos in te sturen of het bestaan of de ernst van een letsel te ontkennen of bagatelliseren. Ook belangenbehartigers worden daarbij niet gespaard, doordat verzekeraars hun nota’s stelselmatig niet of slechts deels vergoeden om aldus ook die partijen te ontmoedigen. Tel daarbij op dat lange reactietermijnen van verzekeraars eerder regel dan uitzondering zijn, niet zelden argumenten worden gebruikt die juridisch kant noch wal raken en ook het slachtoffer lang verstoken blijft van betalingen, dan lijkt het niet vergezocht te veronderstellen dat verzekeraars op die nogal slinkse wijze het claimgedrag van slachtoffers proberen te beïnvloeden. Het is inmiddels een vaste taak geworden om onze cliënten daarop te wijzen en hen ervoor te behoeden dat ze zich door deze tactiek laten beïnvloeden. Het boeit verzekeraars niet echt wat letselschade daadwerkelijk bij een slachtoffer teweegbrengt. Letselschade is voor een verzekeraar louter een financieel proces, dat gemanaged moet worden om de gevolgen zo beperkt als mogelijk te houden. Zolang verzekeraars niet begrijpen dat met enig begrip voor en inleving in de positie van het slachtoffer diens claimgedrag meer kan worden beïnvloed dan door claims te ontkennen of bagatelliseren, zal Radar met regelmaat aandacht blijven schenken aan deze praktijken.

Raoul M.J.T. van Dort, 3 december 2020

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2021 - Van Dort Letselschade BV