Lezersvraag 1Naar aanleiding van mijn column in de vorige Nummer 1 werd aan mij het volgende
probleem voorgelegd. Een kind wordt getroffen door een zwaar verkeersongeval
en krijgt hierdoor voor de rest van zijn leven te maken met (ernstige) beperkingen.
Als gevolg hiervan zien de ouders hun leven ineens ingrijpend veranderen.
Kunnen de ouders hiervoor een vergoeding van de schade vorderen?

Het probleem is zeer voorstelbaar. Immers, ouders die na ernstig letsel
van hun kind meer tijd dan ‘normaal’ in de opvang, verzorging
en begeleiding van hun gehandicapte kind moeten stoppen, doen dit in feite
ten koste van hun ‘eigen’ tijd. Soms gaat die extra zorg zelfs
zover, dat ze onbetaald verlof op moeten nemen. Natuurlijk kunnen de ouders
de verzorging overlaten aan professionele krachten, maar begrijpelijkerwijze
kiezen veel ouders ervoor om dit in het belang van het kind zelf te doen.


Voorzover het extra verzorging, begeleiding en opvang betreft heeft ons
hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, in 1999 uitgemaakt dat hiervoor een
min of meer symbolische vergoeding kan worden gevraagd. Immers, als de ouders
kiezen voor professionele opvang, kunnen de kosten daarvan ook in rekening
gebracht worden bij de aansprakelijke partij. Het is dan reëel om,
indien de ouders de opvang zelf verzorgen, ook aan hen een vergoeding toe
te kennen. Het persoonlijke leed dat ouders ervaren door het letsel van
hun kind komt daarentegen in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking.
Er is dus geen recht op smartengeld. Onlangs heeft de Hoge Raad beslist
dat ouders alleen in aanmerking komen voor smartengeld als zij het ongeval
van hun kind zagen gebeuren of anderszins geconfronteerd zijn met ernstig
schokkende gevolgen van het ongeval. De voorwaarde die de Hoge Raad hierbij
stelt, is dat het dan moet gaan om een ervaring die psychische schade heeft
veroorzaakt. In dat geval kunnen de ouders voor die shockschade smartengeld
vorderen. In alle andere gevallen (nog) niet.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 mei 2002

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV