Nieuwe zorgen

Als je met letsel wordt geconfronteerd door bijvoorbeeld een ongeval, gaat de eerste maanden de meeste aandacht uit naar herstel en revalidatie en het zo mogelijk weer kunnen terugkeren in de situatie zoals die bestond voor het ongeval. Eventueel onder begeleiding wordt getracht het werk te hervatten of wordt bijvoorbeeld erop ingezet om de eerdere opleiding te kunnen vervolgen. Soms lukt dat, maar vaak ook niet en is er sprake van dermate ernstig letsel dat werken helemaal niet meer gaat en afhankelijkheid ontstaat van een sociale uitkering en van hulp en ondersteuning door anderen. Met een schadeclaim kan het inkomensverlies worden opgevangen evenals de extra kosten. Maar de weg naar zo’n schadevergoeding toe, is vaak een lange, vol hobbels en valkuilen. Met langdurige discussies met een onwillige en kritische verzekeraar en allerlei onderzoeken op medisch en ander gebied die de totstandkoming van de uiteindelijke schadevergoeding behoorlijk kunnen ophouden. Een looptijd van meerdere jaren is geen uitzondering. Gedurende die looptijd, ontwikkelt het slachtoffer een steeds sterker wordende behoefte om zijn dossier te kunnen afsluiten, het ongeval achter zich te laten en een nieuwe start te maken. De schadevergoeding, die meestal in een bedrag ineens wordt uitgekeerd, is daarbij dan een hulpmiddel om dat nieuwe leven in te richten en de financiële gevolgen van het letsel op te vangen. Maar steeds vaker in de afgelopen maanden bespeur ik bij cliënten (ernstige) twijfels of ze hun dossier wel moeten afwikkelen met een vergoeding in een bedrag ineens. Dat wordt ingegeven door de onzekerheid die er is op de financiële markten en ertoe leidt dat voor spaargeld momenteel moet worden betaald en beleggen nog steeds een hoog risico op verlies met zich brengt. Het slachtoffer weet niet goed meer hoe hij met het geld moet omgaan om daarmee zijn schade op te vangen, ook in de toekomst. Deze nieuwe zorgen weerhouden het slachtoffer dan van een afwikkeling waardoor hij ook niet aan de eigenlijk gewenste afsluiting toekomt. Ik vrees dat deze nieuwe zorgen de praktijk nog lang zullen beïnvloeden.

Raoul M.J.T. van Dort, 4 november 2021

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Contactgegevens

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Vacatures

Juridisch secretaresse (32 uur), locatie Maastricht

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

De Dikke Pech

Ons Privacystatement

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exemplaren!

mr. R.M.J.T. van Dort re