Nieuw maar niet beter!

Ongetwijfeld heeft u er al van alles over gehoord en gelezen. Het huidige WAO-stelsel gaat op de schop en er komt een nieuw. Doel van het huidige kabinet bij dat nieuwe WAO-stelsel is om zo weinig mogelijk mensen nog in de WAO terecht te laten komen en zo veel mogelijk van de mensen die er nu in zitten, trachten weer op een of andere manier aan het werk te krijgen. Het kabinet gaat rigoreus te werk en heeft ingrijpende maatregelen voorgesteld om dit te realiseren. Arbeidsongeschikten die zijn uitgevallen vanwege bijvoorbeeld whiplash of een ander letsel dat lastig te beoordelen en vast te stellen is, komen in de 'gevarenzone' terecht. Op basis van de huidige WAO komen zij vaak nog in aanmerking voor een WAO-uitkering, onder het nieuwe stelsel zal dat zeer waarschijnlijk niet meer het geval zijn. Ook mensen met licht letsel die nu bijvoorbeeld een WAO ontvangen van 25 tot 35%, vallen straks buiten de boot. Die mensen zullen dan aangewezen zijn op een WW-uitkering, die echter maar tijdelijk zal duren en zijn

Ook mensen met licht letsel die nu bijvoorbeeld een WAO ontvangen van 25 tot 35%, vallen straks buiten de boot

 

daarna aangewezen op een bijstandsuitkering. Dat wordt er dus voor die mensen bepaald niet beter op. Is er een aansprakelijke verzekeraar die de schade moet vergoeden, dan betekent dat aan de andere kant voor deze mensen dat hun schade zal toenemen en dat de schadevergoeding dus hoger zal uitvallen. Daardoor zal de discussie met de verzekeraar weer lastiger worden, kortom het nieuwe stelsel brengt weinig positieve verbeteringen. Gelukkig kunnen de mensen die in de WAO zaten voor 1 januari 2004 nog even opgelucht adem halen. Zij zullen wel worden herkeurd, maar blijven onder die oude wetgeving vallen. Het nieuwe stelstel zal gaan gelden voor de nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2004. Voor slachtoffers van letselschade van na 1 januari 2004, lijkt het dan ook belangrijker dan ooit tevoren dat zij zich voorzien van deskundige juridische bijstand.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 mei 2004

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV