Uw vraag... de volgende keer?

Gedurende de periode dat ik voor u deze column verzorg, heb ik tal van
onderwerpen aangesneden. Soms was het een actueel onderwerp, zoals de
ontwikkeling op het gebied van smartengeld bij overlijden. Een andere
keer was het een meer algemeen onderwerp dat betrekking had op letselschade,
zoals de vraag of een schadevergoeding wel of niet belast wordt met inkomstenbelasting.
De besproken of behandelde onderwerpen waren meer dan eens ingegeven door
concrete en soms specifieke vragen van de lezers.

In de loop der tijd heb ik u een en ander verteld over letselschade en
de letselschadepraktijk, informatie waar u - naar ik hoop - iets aan heeft
wanneer u zelf met letselschade te maken heeft of krijgt. Mogelijk heeft
u als lezer van Nummer 1 nog heel specifieke vragen over uw eigen letselschadezaak
of over letselschadezaken van iemand uit uw familie. Misschien loopt u
tegen problemen aan of blijft u met vragen zitten, waarop u geen antwoord
krijgt of kunt vinden. Komende columns wil ik gebruiken om op uw vragen
in te gaan. Uiteraard wordt hierbij geen privacygevoelige informatie vermeld.

Heeft u vragen die te maken hebben met letselschade? Stel ze gerust. U
krijgt altijd antwoord. Indien uw vraag zich leent voor bespreking in
een column, krijgt u hierover vooraf bericht. Als uw vraag niet wordt
opgenomen in een column, krijgt u het antwoord in de bus. Er kunnen natuurlijk
ook meerdere vragen of onduidelijkheden zijn waar u tegenaan loopt. Dan
kunt u uiteraard niet volstaan met een enkele vraag. In dat geval biedt
de quick scan, die ik een tijd geleden heb besproken, uitkomst. Ook daarvoor
kunt u bij ons terecht. Ik ben benieuwd naar uw reacties.


Heeft u vragen? Stuur deze dan naar:Redactie Nummer 1

T.a.v. Mr. R.M.J.T. van Dort

Postbus 26

6120 AA Born

(Vermeld in de linkerbovenhoek LETSELSCHADE)

Raoul M.J.T. van Dort, 1 april 2002

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV