Kosten van rechtsbijstand

In het Nederlandse Burgerlijke Wetboek is vastgelegd, dat de kosten
van een advocaat of een andere belangenbehartiger inzake letselschade
volledig verhaalbaar zijn op de aansprakelijke partij tot het moment waarop
geprocedeerd wordt bij de rechter. Voor het proces geldt een andere wettelijke
regeling, en die bepaalt dat de cliënt c.q. het slachtoffer het merendeel
van de advocaatkosten zelf moet betalen. Veel mensen denken, dat degene
die het proces heeft gewonnen niets hoeft te betalen. Dat is een misvatting.
De partij die de zaak verloren heeft, betaalt slechts een klein deel van
de kosten. Deze vergoeding is, zeker bij ingewikkelde procedures als letselschadezaken,
slechts een druppel op een gloeiende plaat. Wanneer er sprake is van een
deel eigen schuld - het niet dragen van de autogordel bijvoorbeeld - dan
zijn ook de kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand niet volledig
verhaalbaar.

Nu heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) onlangs een uitspraak
gedaan over betaling van letselschadezaken op basis van no cure, no pay.
De NMA vindt, dat ook de advocatuur op die basis moet kunnen werken. Toch
heeft de Nederlandse Orde van Advocaten besloten het verbod op no cure,
no pay te handhaven. Een advocaat kan in een letselschadezaak dus alleen
zijn diensten aanbieden tegen uurtarief.

Bij no cure, no pay wordt enkel honorarium gedeclareerd, als concreet
resultaat behaald is. Geen resultaat, geen honorarium. Het honorarium
dat in rekening wordt gebracht, is meestal een vast percentage van het
resultaat. Is het resultaat laag, dan is ook het honorarium laag. De cliënt
loopt geen financieel risico. Bovendien - dat is tenminste het geval bij
Palsgroep - worden alle kosten voorgefinancierd. Dit wil zeggen, dat de
kosten voor een expertise, arbeidsdeskundige begeleiding of juridische
procedure worden gedragen door de belangenbehartiger.

Uurtarief of no cure, no pay? Het zou een goede zaak zijn wanneer de cliënt
de keuze heeft tussen beide vormen van honorering. Helaas. Cliënten
die voor een advocaat kiezen, hebben geen keuze. De advocatuur mag immers
slechts één mogelijkheid aanbieden en dat is het uurtarief.
Jammer, want de cliënt is heel goed in staat om zelf te bepalen waar
zijn voorkeur naar uit gaat.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 maart 2002

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV