Carnaval

Het carnaval hebben we (helaas) weer achter de rug. Voor velen is het
elk jaar ‘het feest der feesten’, dé uitlaatklep om eens
helemaal uit de band te springen. Het is niet alleen een feest dat in
Limburg fanatiek wordt gevierd, ook in Brabant, over de grens in Duitsland
en in sommige delen van België wordt carnaval fanatiek beleefd. Sommigen
onder ons zien in carnaval een feest dat tot drempelverlaging leidt. Zij
vieren geen carnaval voor de lol en het plezier, maar zien het als een
gelegenheid zich niet alleen ongebreideld te goed te kunnen doen aan drank,
maar ook - en vooral - om de andere feestgangers en echte carnavalsvierders
lastig te vallen met stom of onverantwoordelijk gedrag, onheuse toenaderingen
of zelfs geweld. Die mensen zijn in wezen geen carnavalsvierders. Toch
kom je ze elk jaar weer tegen. Zo ook een van mijn cliënten een paar
jaar geleden. Zij toog op carnavalsmaandag naar een van de steden waar
carnaval werd gevierd om zich daar met een aantal vriendinnen in het feestgewoel
te storten. Ze kwam net uit het station toen ze werd aangereden door een
dronken automobilist van 19 jaar oud, die bovendien na het ongeval gewoon
doorreed. Hij had niet eens gemerkt dat hij iemand had aangereden, zo
dronken was hij! Mijn cliënte hield aan dit ‘avondje stappen
met carnaval’ een hoge dwarslaesie over. Voor de rest van haar leven
is zij gekluisterd aan een elektrische rolstoel en is zij aangewezen op
hulp en verzorging van anderen. Weliswaar heeft zij na een langdurige
discussie haar schade vergoed gekregen, maar zij heeft sinds het ongeval
nooit meer carnaval kunnen vieren, net zoals zij vele andere, voor ons
dagelijkse en gewone zaken van het leven heeft moeten laten. Degene die
haar omver gereden heeft kreeg een onvoorwaardelijke ontzegging van de
rijbevoegdheid van een half jaar en een taakstraf van 240 uren dienstverlening.
Het jaar daarop vierde hij weer gewoon carnaval. Voor mijn cliënte
maar gevoelsmatig ook voor mij een wrange constatering. Anderzijds is
dat de realiteit van onze huidige maatschappij, waarin het er steeds meer
op lijkt dat alleen het slachtoffer (ongevraagd) wordt gestraft in plaats
van de dader.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 maart 2003

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV