Wie eist, bewijst...

In ons rechtssysteem heeft het oude adagium ‘wie eist, bewijst’
nog steeds niet aan kracht ingeboet. Ook in de letselschadepraktijk speelt
het bewijs een belangrijke rol. Als een slachtoffer stelt, dat hij door
een ongeval schade heeft opgelopen, moet hij bewijs leveren. Hij moet
bewijzen dat een partij aansprakelijk is, dat er schade is en dat die
schade is ontstaan door het ongeval en niet door iets anders. Wat betreft
de aansprakelijkheid komt de wet het slachtoffer soms tegemoet, namelijk
in geval van risicoaansprakelijkheid of wanneer de bewijslast gering is.
Bij letsel als gevolg van een trap van een paard is de paardenbezitter
aansprakelijk. Bij een bedrijfsongeval moet het slachtoffer een begin
van bewijs leveren, dat de werkgever tekort is geschoten in het treffen
van veiligheidsmaatregelen.

Ook wat betreft de schade en de schadeomvang moet het slachtoffer bewijs
leveren. Als het gaat om nota’s van gemaakte onkosten is dat niet
moeilijk. Het wordt pas lastig, als het gaat om gemiste carrièrekansen
of schade die in de toekomst kan ontstaan. Het wordt nog lastiger, als
reeds aanwezige lichamelijke gebreken een rol spelen. Stel, iemand raakt
door een schouderletsel arbeidsongeschikt. Voor het ongeluk had hij ook
al schouderklachten als gevolg van een lichamelijke afwijking. Met name
verzeraars maken hiervan graag een punt. Het slachtoffer moet dan medisch
bewijs leveren, dat niet de aangeboren afwijking, maar het ongeval de
arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. Het leveren van bewijs en met
name de waardering van diverse bewijsmiddelen is bepaald geen sinecure.
De hulp van een deskundige is daarom vrijwel onontbeerlijk.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 november 1999

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV