Geregeld...?

Eindelijk, het was zover. Het moment waarnaar mevrouw Janssen al een
hele tijd had uitgekeken, was aangebroken. Na drie jaar onderhandelen
en corresponderen met de door de verzekeraar aangestelde schaderegelaar,
was haar schadezaak geregeld. Het voorstel, zoals dat in de eindonderhandelingen
op tafel lag, was zowel voor mevrouw Janssen als voor de verzekeraar acceptabel.
De verwachting was dan ook, dat de zaak spoedig afgerond kon worden. Wie
schetst echter onze verbazing, toen de verzekeraar opeens een extra voorwaarde
stelde. Voordat de regeling definitief werd, moest er nog een persoonlijk
onderhoud plaatsvinden met mevrouw Janssen. Wij hadden een persoonlijk
onderhoud al eerder voorgesteld. Toen vond de verzekeraar dit niet nodig
en nu stelde hij dit nota bene als extra voorwaarde. Om een en ander niet
in het nadeel van mevrouw Janssen te laten uitpakken, stemden wij toch
maar in. Tenminste, als het overeengekomen akkoord tijdens het onderhoud
getekend en aan mevrouw Janssen overhandigd zou worden. Dat wilde de verzekeraar
echter niet toezeggen, waardoor het hele akkoord weer op losse schroeven
kwam te staan. Uiteindelijk moesten we dus alsnog de weg naar de rechter
bewandelen. Na een procedure van anderhalf jaar stelde de rechter ons
volledig in het gelijk. De verzekeraar had zich onredelijk en onbillijk
opgesteld. Hij had op het moment, dat feitelijk een akkoord bereikt was
de zaak moeten afhandelen en de schadevergoeding moeten betalen. De rechter
oordeelde, dat de verzekeraar het overeengekomen bedrag alsnog moest betalen,
vermeerderd met de wettelijke rente.

Zo zie je maar. Zelfs als je denkt, dat de zaak rond is en spoedig wordt
afgerond, kan het gebeuren dat een verzekeraar probeert toch nog met onredelijke
voorwaarden en argumenten onder zijn verplichtingen uit te komen.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 november 2000

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV