De plannen van Donner

Wanneer je als gevolg van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of
een medische fout zodanig letsel oploopt dat je niet meer in staat bent
om te werken, kom je ongeveer na een jaar in aanraking met de WAO. Zelfstandig
ondernemers krijgen dan te maken met de WAZ. Het zijn wettelijke regelingen
die ervoor zorgen, dat bij arbeidsongeschiktheid een soort basisuitkering
aan de betrokken persoon wordt uitgekeerd. De hoogte van dat inkomen is
afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en de hoogte van de
inkomsten die voorheen werden verdiend. De vraag of er sprake is van arbeidsongeschiktheid
wordt beoordeeld aan de hand van de normen zoals neergelegd in de genoemde
wetten.

De commissie Donner wil dat nu veranderen met als doel: het aantal arbeidsongeschikten
in Nederland terugbrengen. Hij doet dat onder meer door de vraag of er
sprake is van arbeidsongeschiktheid kritischer te beoordelen. Hierdoor
dreigen met name mensen die door moeilijk objectiveerbaar letsel uit het
arbeidsproces zijn gevallen (whiplashpatiënten bijvoorbeeld) in de
toekomst een ernstig probleem te krijgen bij een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling.


Een en ander heeft niet alleen consequenties voor de eventuele uitkering,
maar ook voor de schaderegeling. Wanneer iemand als gevolg van wettelijke
veranderingen niet langer arbeidsongeschikt wordt bevonden, kan immers
ook de schadeverzekeraar stellen, dat het met de arbeidsongeschiktheid
best wel meevalt en dus ook met de schade. Het slachtoffer dreigt dan
drie keer ‘geslachtofferd’ te worden: de eerste keer door het
ongeval, de tweede keer in de discussie met de verzekeraar en de derde
keer in de discussie met de bedrijfsverzekering. De plannen volgens commissie
Donner zijn nog geen wet. Hopelijk worden ze nog eens dringend herzien
en heroverwogen alvorens in de Kamer besloten wordt tot invoering.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 november 2001

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV