Aansprakelijkheid binnen het gezin

Bij letselschade wordt meestal gedacht aan ongevallen in het verkeer en
op het werk of bijvoorbeeld aan medische fouten. Letselschade ontstaat
echter ook in de thuis-, zeg maar de normale gezinssituatie. In sommige
Europese landen ligt het aantal ongevallen in de thuissituatie zelfs veel
hoger dan in het verkeer.


Toch ligt het niet zo voor de hand bij letsel
in de thuissituatie te denken aan aansprakelijkheid of schadevergoeding.
Dat heeft te maken met de onderlinge verhoudingen binnen het gezin. Het
is gevoelsmatig lastiger de eigen broer aan te spreken voor het dartpijltje
dat hij per ongeluk in het oog van zijn jongere broertje gooide, dan wanneer
de buurjongen daarvoor zou moeten worden aangesproken. Een kind zal gevoelsmatig
niet snel zijn ouders aansprakelijk stellen voor ernstig brandletsel als
gevolg van de ontplofte fles spiritus waarmee het vuur op de barbecue
werd aangestoken. Dat heeft te maken met het schuldgevoel. ëHij deed
het toch niet expres?í


Schuld speelt hierbij echter een ondergeschikte
rol. Immers, ook de veroorzaker van een verkeersongeval doet dat in de
regel niet met opzet. Toch kan hij worden aangesproken tot vergoeding
van de schade. Dat is bij een ongeval binnen het gezin niet anders. De
gewone AVP-polis die bijna iedereen heeft, biedt ook bij ongevallen in
onderling gezinsverband dekking. De schade hoeft dus net als bij een verkeersongeval
niet door de veroorzaker zelf te worden vergoed, maar wordt vergoed door
de verzekeraar. Zelfs al gebeurde het ëniet expresí.
Raoul M.J.T. van Dort, 1 november 2003

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV