De vos, zijn haren en zijn streken

Toen ik pas in dit vak zat, kwam het regelmatig voor dat verzekeraars
hun slachtoffers thuis bezochten. Ze creëerden een sfeer van vertrouwen
en probeerden op deze manier snel van de zaak af te komen. Daarbij werd
meer dan eens gebruik, zo niet misbruik, gemaakt van de onwetendheid en
ondeskundigheid van het slachtoffer. Ik kan mij in dat kader talloze voorbeelden
herinneren uit de praktijk. Zaken waarbij de verzekeraar voorstelde de
zaak te regelen voor 10.000 gulden, terwijl de schadevergoeding achteraf
400.000 gulden of meer bleek te zijn. Of zaken, waarbij de aansprakelijkheid
aanvankelijk werd afgewezen, terwijl die na onze inschakeling ineens werd
erkend.

In de loop der jaren is er veel veranderd. De gedragsregels voor verzekeraars
zijn aangescherpt. Door ontwikkelingen in de rechtspraak kan hij het bijna
niet meer nalaten om het slachtoffer te wijzen op zijn recht, een deskundige
belangenbehartiger in te schakelen. Toch moet ik vaststellen, dat er nog
steeds verzekeraars zijn die proberen het slachtoffer rechtstreeks te
benaderen om de zaak zo goedkoop mogelijk af te handelen. Op ons inloopspreekuur
werd ik onlangs nog met een dergelijke zaak geconfronteerd. De verzekeraar
had geprobeerd de ouders van een kind, dat ernstig letsel had opgelopen,
ervan te overtuigen dat zij de zaak het beste rechtstreeks met hem konden
afhandelen. Het inschakelen van een deskundige kostte immers alleen maar
extra tijd en geld.

De letselschadeproblematiek is een wirwar van regels, rechten en plichten.
Hierin weten zelfs niet alle juristen goed genoeg de weg, laat staan een
slachtoffer. De ontwikkelingen in de letselschade lijken ervoor te zorgen,
dat verzekeraars het slachtoffer niet meer kunnen afschepen. De praktijk
laat helaas zien, dat de verzekeraarsvos in de loop der jaren wellicht
wat van zijn haren heeft verloren, maar niet zijn streken. Slachtoffer,
wees op uw hoede!

Raoul M.J.T. van Dort, 1 oktober 2000

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV