Smartengeld voor nabestaanden?Wanneer een naaste als gevolg van een ongeval overlijdt, leidt dat tot
veel verdriet en emoties bij de nabestaanden. Het zijn gevoelens en belevingen
van persoonlijke aard, die zeer intens kunnen zijn. Het zijn gevoelens
die in een som geld nauwelijks uit te drukken zijn. De situatie is vergelijkbaar
met het uitkeren van smartengeld bij letsel. Immers ook dan leven gevoelens
van pijn en onvermogen, bijvoorbeeld doordat het slachtoffer niet meer
kan lopen of verminkt is. Ook deze gevoelens zijn slechts zeer moeilijk
in geld uit te drukken. Toch kent ons rechtssysteem expliciet een recht
op smartengeld toe in geval van letselschade waarvoor een ander aansprakelijk
is. Bij overlijden bestaat dit recht niet.

In feite is dat vreemd. Immers... het recht op smartengeld bij letsel
wordt gezien als een symbolische genoegdoening voor de ontstane immateriële
schade. Smartengeld kan het immateriële leed natuurlijk nooit compenseren
en dat is ook niet de bedoeling. Het smartengeld is min of meer een kleine
pleister op de grote wonde die door het letsel is veroorzaakt. Als dat
bij letsel wel wordt toegekend, waarom dan niet bij overlijden? Tegenstanders
van smartengeld bij overlijden vinden dat moet worden voorkomen, dat emotionele
schade als gevolg van overlijden een “commercieel” karakter
krijgt. Ik zie echter niet in waarom het symbolische karakter van smartengeld
wel wordt geaccepteerd bij letselschade en niet bij overlijden. Het overlijden
wordt niet minder erg, maar er vindt een symbolische, financiële
genoegdoening plaats. Ook de Minister van Justitie denkt er inmiddels
net zo over. Hij wil aan nabestaanden het wettelijke recht op smartengeld
verlenen, wanneer een ander aansprakelijk is voor het overlijden. De minister
heeft in de Tweede Kamer voorgesteld een vast bedrag toe te kennen aan
een beperkte kring van nabestaanden, ongeacht leeftijd, beroep et cetera
van de overledene. In de ons omringende landen - België, Luxemburg,
Frankrijk, Engeland, Griekenland, Italië en enkele andere Europese
landen - bestaat reeds een beperkt recht op smartengeld voor nabestaanden.
Of dit systeem er ook in ons land doorkomt, moet de tijd uitwijzen.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 oktober 2001

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV