De economie

De kranten staan er vol van. De economie loopt terug en het zal nog wel
even duren voordat die weer aantrekt. Grotere en minder grote bedrijven
nemen hun maatregelen en moeten soms noodgedwongen arbeidsplekken verminderen,
ofwel mensen ontslaan. Door de minder goede vooruitzichten wordt het bovendien
lastiger werk te vinden voor de mensen die dat niet hebben of die ontslagen
zijn. Met andere woorden, het aantal werklozen zal de komende jaren toenemen,
waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat langdurige werkloosheid
niet meer tot de uitzonderingen behoort. Ook voor mijn dagelijkse praktijk
heeft die teruglopende economie nogal consequenties. Mensen die een ongeval
hebben gehad en toevallig werkzaam zijn in een bedrijfstak of vak waar
nu de eerste ontslagen al gevallen zijn of dreigen te vallen, lopen tegen
de volgende discussie aan. Wanneer zij als gevolg van letsel uit het arbeidsproces
vallen door arbeidsongeschiktheid, kan de aansprakelijke verzekeraar stellen
dat de schade wel meevalt. Immers, ook zonder ongeval zouden zij wellicht
zijn ontslagen en dan ook uit het arbeidsproces zijn gevallen. De discussie
over toekomstige schade en met name dan het inkomensnadeel, oftewel de
schade wegens verlies van arbeidsvermogen, zal daardoor lastiger worden
en bovendien langer gaan duren. Dit heeft ook consequenties op het gebied
van reïntegratiemogelijkheden. Wanneer werkgevers niet meer staan
te springen op nieuwe arbeidskrachten of zelfs overwegen om het aantal
arbeidsplekken te verminderen en mensen te ontslaan, zullen zij ook minder
enthousiast zijn voor het reïntegreren van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte
eigen werknemers, laat staan andere arbeidsongeschikten. De reïntegratieprocessen
zullen langere tijd in beslag nemen voordat er zicht op bestaat of er
een reële kans is op succes. Gedurende die periode is het niet verantwoord
de schade te regelen, waardoor naar verwachting de schaderegelingsprocessen
de komende jaren langer zullen gaan duren dan de afgelopen jaren het geval
is geweest. En ook toen werd je soms al niet vrolijk van de lange tijd
die zo’n proces in beslag neemt. Door deze veranderingen in de economie
en de gevolgen die dat ook heeft voor de letselschadepraktijk, is het
des te belangrijker dat het slachtoffer zich voorziet van deskundige bijstand.
Niet alleen voor begeleiding van het slachtoffer en de discussie naar
de verzekeraar toe, maar vooral ook om te bewaken dat de letselschaderegeling
niet langer duurt dan noodzakelijk is. Het is daarbij goed dat u zich
het volgende realiseert. Werkt uw belangenbehartiger op uurtarief, dan
zou hij er wel eens belang bij kunnen hebben om het regelingsproces maar
op zijn beloop te laten. Elk uur dat aan de zaak wordt besteed, is er
ook weer een dat terugkomt op de nota. Dit terwijl het juist in het belang
van het slachtoffer is, zeker in periodes van een kwakkelende economie,
dat de zaak zo voortvarend als mogelijk wordt behandeld. Maar ja, misschien
valt het allemaal wel mee en trekt de economie weer snel aan. Dat zou
voor iedereen het beste zijn

Raoul M.J.T. van Dort, 1 april 2003

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV