Een-tweetje!

Laatst was ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van deskundigen op het
gebied van letselschade. Er werd gediscussieerd over allerlei actualiteiten
en ontwikkelingen, maar ook over problemen die zich voordoen en de mogelijke
oplossingen daarvoor. In de discussie kwam op enig moment naar voren dat
op grond van feitelijk onderzoek was vastgesteld dat sommige belangenbehartigers
hun cliÎnt nauwelijks informeren over datgene waar ze mee bezig zijn.De cliÎnt c.q. het slachtoffer hoort soms lange tijd niets of maar
heel weinig en raakt daardoor onnodig in onzekerheid. Soms blijken cliÎnten
zelfs in een juridische procedure terecht te komen, zonder dat ze dat
willen of daarom hebben gevraagd. Dat kan en mag natuurlijk nooit de bedoeling
zijn. Het gaat immers om het slachtoffer en zijn letsel. Hoe kun je als
belangenbehartiger vaststellen welke schade moet worden vergoed als je
niet communiceert met je cliÎnt? Ieder persoon is immers anders,
elke schade verschilt van een andere. Het is geen standaardwerk maar maatwerk.
Als belangenbehartiger ben je zelfs afhankelijk van je cliÎnt om
de juiste informatie te krijgen en op die basis tot een goede afweging
te kunnen komen. Het moet als het ware een een-tweetje zijn, waarbij de
cliÎnt de relevante informatie aanlevert en de belangenbehartiger
op basis daarvan tot een zo optimaal mogelijke schaderegeling probeert
te komen. Als het daarbij nodig blijkt naar de rechter te stappen, moet
dat uiteraard niet uit de weg worden gegaan. Maar het hoort wel en alleen
in overleg met de cliÎnt te gebeuren. De belangenbehartiger adviseert
maar de cliÎnt neemt uiteindelijk de beslissing.


Om de cliÎnt
bij zijn afwegingen te helpen is goede voorlichting en persoonlijke communicatie
een vereiste. Op de bijeenkomst van deskundigen waren wij het daarover
allemaal eens. Het is dan jammer te moeten vaststellen dat de praktijk
anders in elkaar steekt en sommige belangenbehartigers niet zozeer het
belang van de cliÎnt voorop stellen maar dat van zichzelf.
Raoul M.J.T. van Dort, 1 oktober 2003

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV