Verwachtingen

Onlangs werd mij gevraagd een zaak te beoordelen die tot dan behandeld
was door een andere advocaat. Het betrof de zaak van een minderjarige,
die circa vier jaar geleden ernstig letsel had opgelopen door een verkeersongeval.
Er was sprake geweest van een lange revalidatieperiode en helaas had het
slachtoffer te kampen met ernstige blijvende beperkingen. De kans was
vrij klein, dat hij nog ooit aan het werk zou kunnen. Op het moment van
het ongeval volgde het slachtoffer een opleiding aan de MTS richting werktuigbouw.
De aanleiding voor de ouders om een second opinion te vragen, was dat
hun advocaat hen adviseerde akkoord te gaan met een totale schadevergoeding
van 500.000 gulden. De ouders vonden dat vreemd, omdat eerder gesproken
was over een schadevergoeding van ettelijke miljoenen, waarvan alleen
al 300.000 tot 400.000 gulden als smartengeld.

De taak van een belangenbehartiger bij letselschade is niet alleen een
schadevergoeding te realiseren waar het slachtoffer recht op heeft, maar
ook - zeker niet op de laatste plaats - om zijn cliënt reëel
te informeren. Het heeft geen zin om uitspraken te doen, zoals de advocaat
in het voorbeeld. Hierdoor worden verwachtingen gewekt die achteraf kunnen
tegenvallen. Dat geldt zowel richting verzekeraar als richting cliënt.
Wanneer bij een reële schadevergoeding van 500.000 gulden omwille
van de zekerheid een miljoen bij een verzekeraar wordt geclaimd, is de
kans groot dat deze het bedrag dermate irreëel vindt, dat hij de
deur direct dichtgooit. Wie de cliënt meedeelt dat de vordering een
miljoen bedraagt en hem achteraf adviseert akkoord te gaan met de helft,
maakt zich ongeloofwaardig. De cliënt krabt zich terecht achter de
oren en twijfelt aan de oprechtheid van het advies. Uiteraard wordt bij
het doen van een voorstel enige onderhandelingsmarge ingebouwd, maar niemand
is ermee gebaat als de verwachtingen te rooskleurig worden voorgesteld.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 september 2000

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV