Inzittende kinderen

Hoe vaak komt het niet voor? Een ouder haalt nog wat vriendjes en vriendinnetjes
op en rijdt het hele stel naar de voetbal- of handbaltraining. De volgende
keer rijdt een andere ouder enzovoort. Niet zelden zitten dan meer dan
twee of drie kinderen op de achterbank en ook één op de
voorstoel. De vraag is: hoe zit het in dergelijke gevallen met de aansprakelijkheid,
wanneer de rijdende ouder een verkeersongeluk veroorzaakt en de kinderen
letsel oplopen?

Als de ouder het ongeluk zelf heeft veroorzaakt, kunnen de kinderen de
ouder aanspreken op vergoeding van de letselschade. Vanuit juridisch oogpunt
heeft de ouder ten opzichte van de kinderen onrechtmatig gehandeld. Enerzijds
door een ongeluk te veroorzaken en anderzijds door te veel kinderen te
vervoeren en daarmee de kans op letsel te vergroten. In de regel kan het
kind niet worden verweten, dat het met vier vriendjes op de achterbank
is gaan zitten en/of de autogordel niet gedragen heeft. Ook het kind dat
bijvoorbeeld nog te jong was om op de voorstoel plaats te nemen, kan dit
niet verweten worden. Een beroep op eigen schuld jegens het minderjarige
kind is in dit soort situaties niet billijk. Het zwaarste verwijt dient
te worden gemaakt jegens de volwassen bestuurder, die bewust een risico
heeft genomen.

Overigens... ook wanneer de ouder het ongeluk niet zelf heeft veroorzaakt,
kunnen de inzittende kinderen die ouder aansprakelijk stellen voor het
eventueel opgelopen letsel. Alleen wanneer een ouder kan aantonen, dat
hem niets te verwijten valt, wordt de schade gedragen door de partij die
voor het ongeval verantwoordelijk is. Is er in dat geval sprake van te
veel kinderen, kinderen die de autogordel niet gedragen hebben of in strijd
met de regels op de voorstoel zaten, dan is er toch een verwijt te maken
richting ouder die reed. Het is dan niet uitgesloten, dat hij of zij voor
een deel moet bijdragen in de schade.

Natuurlijk hoeft de bestuurder niet zelf de schadevergoeding te betalen.
Dat is aan de autoverzekering. Soms is er ook sprake van een ongevallen-inzittendeverzekering.
Zo’n verzekering heeft niets van doen met schade(vergoeding), maar
is een aparte verzekering die uitkeert bij een ongeval met blijvende invaliditeit
als gevolg.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 september 2001

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV