Faillissement

Wanneer je niet meer in staat bent je schulden te voldoen, kun je failliet
verklaard worden. Dit betekent dat een curator wordt benoemd. De curator
moet zorgen voor de zekerstelling van de failliete boedel. Hij krijgt
als het ware de volledige beschikking over het vermogen van de failliet
verklaarde persoon. Hierdoor krijgen de schuldeisers een mogelijkheid
verhaal te halen. In de praktijk lukt het doorgaans slechts om een klein
gedeelte van de schuld te voldoen uit de boedel.

Dit laatste komt heel anders te liggen wanneer in die failliete boedel
- gedurende de tijd dat het faillissement loopt - een schadevergoeding
terechtkomt, omdat de persoon die failliet verklaard is een ernstig ongeluk
heeft gehad. De huidige wet bepaalt dat een schadevergoeding die tot uitkering
komt op het moment dat het faillissement nog niet is afgewikkeld, volledig
in de boedel terechtkomt. Dit betekent dus dat een failliet verklaarde
persoon met de vergoeding van zijn persoonlijke schade en zijn smartengeld
verplicht wordt de schuldeiser tegemoet te komen. Dit is nog begrijpelijk
voor zover het een vergoeding betreft van bijvoorbeeld inkomensschade.


Naar mijn rechtsgevoel wordt de situatie heel anders als het smartengeld
betreft. Dit is immers een vergoeding voor zo’n zuiver persoonlijke
schade, dat deze in feite buiten een faillissement gehouden zou moeten
worden. De wet maakt echter geen onderscheid. Ook smartengeld is geld
en komt voor verhaal in aanmerking. Onlangs werd dit nog door de rechtbank
uitgesproken. Aangezien ik het met die uitspraak vanuit mijn rechtsgevoel
niet eens ben, hebben wij op dit moment bij de Hoge Raad - ons hoogste
rechtscollege - een procedure lopen. Ik ben zeer benieuwd naar het resultaat.
Voor de persoon die het betreft, hoop ik natuurlijk dat het smartengeld
volledig buiten de boedel gehouden kan worden. Ook wanneer dit oververhoopt
niet het geval zou zijn, weet mijn cliënt in ieder geval dat wij
er alles aan gedaan hebben om hem zoveel als mogelijk schadeloos gesteld
te krijgen.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 september 2002

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV