Kelly

Werd in 1994 geboren. In het begin van de zwangerschap van Kelly, had haar moeder de verloskundige gevraagd om een vruchtwaterpunctie. In de familie van de vader van Kelly kwamen namelijk geestelijke handicaps voor door een aangeboren afwijking.  De moeder gaf aan dat zij - met haar man - zouden besluiten tot abortus wanneer onderzoek zou uitwijzen dat het kind waarvan zij zwanger was, ook een dergelijke afwijking zou hebben. De verloskundige vond nader onderzoek niet nodig. Bij de geboorte blijkt Kelly dan inderdaad ernstig geestelijk en lichamelijk gehandicapt te zijn. De ouders stellen het ziekenhuis aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de punctie. In feite stellen de ouders het ziekenhuis dus aansprakelijk voor

De verloskundige vond nader onderzoek niet nodig

 

het kunnen geboren worden van Kelly! Immers, was het onderzoek verricht, dan was gebleken dat Kelly zwaar gehandicapt ter wereld zou komen en had men besloten tot abortus. Hoe wordt daar tegenaan gekeken? Onze hoogste rechter heeft inmiddels uitgesproken dat het niet verrichten van de vruchtwaterpunctie een verwijtbare fout is. Het ziekenhuis zal voor de gevolgen moeten opkomen. Welke schade moet dan worden vergoed? Alle opvoedingskosten of alleen de extra kosten in verband met de handicaps van Kelly, smartengeld? En wie heeft recht op een vergoeding: Kelly, de moeder en de vader of wellicht alledrie ? Daarop zal ik in de volgende column ingaan.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 april 2005

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV