Kelly 2

De Hoge Raad heeft dus beslist dat het ziekenhuis aansprakelijk is voor het geboren kunnen worden van de zwaar gehandicapte Kelly. De Hoge Raad heeft bovendien aangegeven welke soort schade aan wie moet worden vergoed. In ieder geval de extra kosten die veroorzaakt worden door de ernstige handicaps van Kelly. Dus de kosten van hulpmiddelen, hulp en begeleiding, niet-gedekte ziektekosten en dergelijke. De Hoge Raad vindt echter dat vanwege de aard van de gemaakte fout (zie vorige column) ook de normale opvoedingskosten moeten worden vergoed. Hij passeert daarmee de stelling van het ziekenhuis dat die normale opvoedingskosten 'anders' toch ook hadden moeten worden betaald door de ouders. Bovendien kent de Hoge Raad Kelly smartengeld toe net als aan beide ouders ieder afzonderlijk een smartengeld

Bovendien kent de Hoge Raad Kelly smartengeld toe

 

wordt toegekend. Door de fout is hun immers de mogelijkheid ontnomen de geboorte van een ernstig gehandicapt kind te voorkomen, met alle emotionele gevolgen van dien. Eerder had het Gerechtshof de vordering van de moeder op smartengeld toegewezen, maar die van de vader afgewezen. De Hoge Raad heeft zich niet uitgelaten over de hoogte van de bedragen, dat behoort een 'lagere rechter' te doen in de afronding van deze juridische procedure. Het smartengeld zal dan in bedragen ineens worden vastgesteld, dat is gebruikelijk. Voor de kosten van opvoeding en verzorging van Kelly, hoeft dat niet. Wanneer de ouders dat wensen, kunnen die kosten van jaar tot jaar worden vastgesteld en afgerekend.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 mei 2005

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV