Vrijwilligers

Ook binnen de watersportvereniging waar ik voorzitter van ben, hebben we een aantal enthousiaste vrijwilligers die binnen de club veel werk verzetten. Mensen die met hart voor de vereniging belangeloos allerlei werkzaamheden verrichten. Onlangs heeft het Gerechtshof in Arnhem beslist dat een organisatie die gebruik maakt van vrijwilligers, aansprakelijk kan zijn wanneer een vrijwilliger letsel oploopt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.
Betekent dat nu dat sportclubs of andere recreatieve verenigingen die gebruik maken van vrijwilligers, aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer ÈÈn van die vrijwilligers bij zijn bezigheden letsel oploopt? Dat zou voor die verenigingen een enorm financieel risico betekenen. De uitspraak van het hof heeft specifiek betrekking op verenigingen (of stichtingen) die een bedrijf of onderneming uitoefenen. Een vereniging zoals onze watersportclub, oefent

een enorm financieel risico

 

geen bedrijf uit en daarvoor geldt dit dus niet. Dat wil overigens niet zeggen dat we geheel geen zorgplicht hebben ten opzichte van onze vrijwilligers. Zo kunnen we hun bijvoorbeeld niet op een onveilige manier laten werken. Omdat de werkzaamheden echter op vrijwillige basis worden verricht, hebben de vrijwilligers daar ook een eigen verantwoordelijkheid in. Het komt dus aan op een goede verhouding tussen verantwoordelijkheid hebben en verantwoordelijkheid nemen.
Alleen dan blijft het voor vrijwilligers leuk om op die basis een vereniging te steunen, en is het voor de vereniging prettig om op die mensen te kunnen blijven terugvallen.
Binnen onze club zou ik ze in ieder geval voor geen goud willen missen!

Raoul M.J.T. van Dort, 10 juni 2005

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV