Tijden van "weleer"

Toen ik pas in dit vak terecht kwam, ruim 15 jaar geleden, werd mij op het hart gedrukt vooral kritisch te zijn ten opzichte van verzekeraars. Verzekeraars betaalden niet graag en deden er alles aan hun verplichtingen zolang als mogelijk uit te stellen of er zelfs onder uit te komen. Slachtoffers werden meer dan eens ëdroog gelegdíom zo een snelle regeling van de schade er door te drukken. In de jaren nadien profileerden verzekeraars zich steeds meer als partij die ook begaan was met ëde ellendeí van het slachtoffer en die er alles aan deed snel tot een adequate vergoeding van schade te komen. Het hoogtepunt daarin werd enige tijd terug bereikt toen verzekeraars aankondigden bij een conflict over de schadevergoeding, in ieder geval datgene alvast te betalen dat zij meenden te moeten betalen. Het gaat dus allemaal

Helaas blijkt de harde praktijk anders.

 

beter en makkelijker in letselschadeland, dachten velen. Helaas blijkt de harde praktijk anders. Het lijkt wel of verzekeraars kritischer (lees: onnodig lastiger) zijn dan ooit tevoren. Als er een mogelijkheid is onder de betaling uit te komen of die op te schorten, wordt dat (veelal) niet nagelaten. Nog meer dan voorheen komt het aan op de doortastendheid, voortvarendheid en deskundigheid van de belangenbehartiger wil het slachtoffer krijgen waar hij recht op heeft. Helaas lijkt het er ook op, dat slachtoffers een langere adem moeten hebben, om de schaderegelingsrit helemaal uit te zitten. ëVroeger was alles beterí, of toch niet?

Raoul M.J.T. van Dort, 2 september 2005

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV