Arts of 'visser'?


In letselschadekwesties is het van belang inzicht te krijgen in de aard en ernst van het opgelopen letsel. Dat gebeurt o.a. door medische informatie in te winnen via de huisarts of de specialist. Die informatie wordt dan ook uitgewisseld met de medisch adviseur van de verzekeraar zodat ook aan die zijde een goed beeld ontstaat. Steeds vaker stellen verzekeraars dat ze ook inzicht willen in het medisch verleden van het slachtoffer. Aldus willen ze beoordelen of er geen aandoeningen of ziektes zijn geweest, die van invloed kunnen zijn op de schadevaststelling. Met name is men in dat verleden geÔnteresseerd bij de moeilijk of niet ëobjectiveerbareí letsels zoals whiplash of (zeer)mild hersenletsel. De medisch adviseur van de verzekeraar gaat dan met name op zoek naar eventuele aandoeningen met vergelijkbare klachten, om op basis daarvan te stellen dat niet zozeer het ongevalsletsel de klachten bepaald als wel de

Als een soort visser ëhengeltí hij soms zolang in de vijver van het medisch verleden, tot hij iets / bruikbaarsí gevonden heeft

 

reeds bestaande aandoeningen. Als een soort visser ëhengeltí hij soms zolang in de vijver van het medisch verleden, tot hij iets / bruikbaarsí gevonden heeft, in het belang van zijn opdrachtgever: de verzekeraar. Dat hoort niet de wijze te zijn waarop letselschadekwesties worden aangepakt. Maar helaas wordt het steeds meer de dagelijkse praktijk. Dat komt omdat de rechter in een aantal zaken de verzekeraar in het gelijk heeft gesteld toen die inzage verlangde in de medische voorgeschiedenis. De belangenbehartiger hoort zich hierin kritisch te blijven opstellen, om te voorkomen dat straks de hoofdpijn op 6-jarige leeftijd nog van belang wordt geacht bij het beoordelen van een whiplashletsel op 35 jarige leeftijd!

Raoul M.J.T. van Dort, 15 december 2005

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV