Shit, Van Dort zit erin !

Toen ik alweer bijna drie jaren geleden samen met enkele collegaís startte met mijn huidige kantoor, stapten wij over vanuit een grote organisatie. De afnemende tijd voor persoonlijk contact met cliÎnten, de omzetdruk, de vergadercultuur waren enkele van de omstandigheden die mij tot mijn keuze brachten. Ondanks het vertrouwen dat wij hadden in het succes van een kleine organisatie met veel ruimte voor persoonlijke aandacht, was het toch een sprong in het diepe. Van groot naar klein, het bracht allerlei veranderingen met zich. Er was weer ruimte was voor goed en regelmatig cliÎntcontact, voor verdieping in de dossiers en ook voor het (weer) beargumenteerd innemen van principiÎle standpunten in het belang van de cliÎnt. De organisatie was klein, de betrokkenheid bij de cliÎnt en zijn schade des te groter. Er werd met andere

dat Van Dort Letselschade zich een duidelijke positie op de letselschademarkt heeft verworven

 

woorden weer zaken gedaan op ëVan Dortse wijzeí, een wijze die kennelijk aanspreekt. Het dossierbestand is behoorlijk uitgebreid met nieuwe opdrachten. En onlangs is het ons zelfs gegund een letselschadebestand over te nemen van een advocaat uit de regio die door ziekte is uitgevallen. Terugblikkend over de afgelopen jaren en vooral vooruitkijkend op basis van de recente ontwikkelingen, kan met genoegen worden vastgesteld dat Van Dort Letselschade zich een duidelijke positie op de letselschademarkt heeft verworven. Ook ten opzichte van verzekeraars. Die zeggen niet voor niets ëShit, Van Dort zit eriní ! En eigenlijk is dat onze beste reclame!

Raoul M.J.T. van Dort, 14 maart 2006

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV