Foutje...?!

Het is uitvoerig aan de orde gekomen in de media... de medische blunder
in het ziekenhuis van Veldhoven. Door röntgenfoto’s verkeerd
te beoordelen, heeft een chirurg een gezonde nier verwijderd in plaats
van de zieke waarin zich een tumor bevond. De patiënt heeft inmiddels
de betreffende arts aansprakelijk gesteld voor deze ernstige fout. Het
voorval heeft veel weg van het klassieke voorbeeld van een medische fout,
waarbij de arts het verkeerde been amputeert. Hier ligt de aansprakelijkheid
voor de hand. Of sprake is van een medische fout, is niet altijd zo duidelijk
als in dit voorbeeld. Soms is het resultaat van een behandeling anders
dan de patiënt heeft verwacht. Dat hoeft echter niet te betekenen,
dat er sprake is van een medische fout waarvoor de arts aansprakelijk
is. Dat andere resultaat kan immers ook het gevolg zijn van een complicatie
of een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Bij een medische fout wordt vaak gedacht aan een fout tijdens een operatie.
De medische verantwoording en verantwoordelijkheid van een arts gaan echter
veel verder. Hij behoort ook adequaat en tijdig te reageren op bepaalde
symptomen of signalen. Doet hij dit niet en ontstaat hierdoor een ernstiger
ziektebeeld, dan kan de arts ook hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
Bijvoorbeeld bij nekkramp... Nekkramp kan bij niet tijdig en adequaat
ingrijpen ernstige gevolgen - tot en met overlijden - hebben voor de patiënt.
Adequaat en tijdig handelen is een vereiste. Wordt het ziektebeeld afgedaan
met: ‘het zal wel een griepje zijn’, dan kunnen de gevolgen
ernstig en blijvend zijn. In dat geval kan de patiënt (of de nabestaanden)
de arts aansprakelijk stellen. Overigens kunnen ernstige, blijvende klachten
na nekkramp niet altijd worden voorkomen, ook niet wanneer adequaat medisch
is gehandeld. Daarom moet elk geval individueel beoordeeld worden. De
patiënt die stelt dat er sprake is van een medische fout, moet dat
bewijzen.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 december 1999

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV