Dubieuze praktijken

Net als in vele branches ontkomt ook de letselschadepraktijk helaas niet aan figuren die op dubieuze wijze zaken willen doen. Onder het mom van betrokkenheid bij het slachtoffer willen dergelijke partijen slechts ÈÈn ding: zo snel en zoveel als mogelijk geld binnenhalen over de rug van het slachtoffer. Enige tijd terug haalde een bureau de landelijke pers toen ze huisartsen en fysiotherapeuten geld boden voor het aanleveren van letselschadedossiers. Wellicht uit zorg dat de ëletselschadeputí zou opdrogen, trachtte men aldus dossiers ëte scorení. De nieuwste variant van een andere club is dat direct geld wordt betaald aan het slachtoffer, dat zich aanmeldt met letselschade. Een soort eerste voorschot ter betaling van de eerste kosten dat wordt betaald door de eigen belangenbehartiger. Hoeveel dan vervolgens aan honorarium wordt bedongen is onduidelijk, maar kan oplopen tot zelfs 25%. Op het eerste

dat niet zozeer het belang van het slachtoffer wordt gediend alswel dat van de eigen beurs van de betreffende organisatie

 

gezicht lijkt het aantrekkelijk: meteen geld krijgen op moment dat je de schade aanmeldt. Wanneer je echter niet kunt overzien wat de ërandvoorwaardení zijn of moet vaststellen dat de percentages die worden bedongen als tegenprestatie onredelijk hoog zijn, dan lijkt het er al snel op dat niet zozeer het belang van het slachtoffer wordt gediend alswel dat van de eigen beurs van de betreffende organisatie. Het is eigenlijk triest dat dergelijke praktijken van zakkenvullerij heden ten dage nog kunnen. In een maatschappij die wordt beheerst door regelgeving, zou het kabinet in plaats van de uitkeringsrechten van arbeidsongeschikten te beperken, beter dergelijke dubieuze praktijken proberen tegen te gaan!

Raoul M.J.T. van Dort, 7 april 2006

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV