Eindelijk gerechtigheid!

Enige tijd terug werd mij gevraagd naar een zaak te kijken over ongeval uit 1986. Een toen nog jonge, studerende vrouw was gevallen op het fietspad, waarna ze werd aangereden door een bus. Ze liep o.a. ernstig hersenletsel op waardoor ze volledig arbeidsongeschikt raakte. Na enkele jaren meldt ze zich bij een bureau met het verzoek te onderzoeken of er mogelijkheden zijn haar schade te verhalen. Vanwege de ernst van het letsel lijkt het alleszins de moeite waard aan de slag te gaan. Er worden echter van begin af aan fouten gemaakt bij de behartiging van haar belangen, waardoor de claim van de hand wordt gewezen. Na een tweetal procedures laat het bureau weten er geen heil meer in te zien en te zullen stoppen met de zaak. Het is dan inmiddels

Er worden echter van begin af aan fouten gemaakt

 

2004 en cliÎnte vraagt mij om advies. Wat mij nog het meeste verbaasde was dat het bureau zelf fouten had gemaakt in de wijze waarop ze de zaak hadden behandeld, die ook als zodanig had erkend, maar er geen vervolg aan had gegeven. Zouden de fouten niet zijn gemaakt, dan zou cliÎnte naar alle waarschijnlijkheid haar schade vergoed hebben gekregen. Met die insteek heb ik het bureau aansprakelijk gesteld. Een procedure bij de rechtbank was nodig maar uiteindelijk heeft de rechter ons recent volledig in het gelijk gesteld. CliÎnte krijgt dus alsnog, na 20 jaar, haar schade vergoed. Het recht kan dus toch zegevieren!

Raoul M.J.T. van Dort, 10 mei 2006

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV