Adriaan

Toen hij ziek werd en zich uit de letselschadepraktijk terug trok was hij voor mij, zoals men dat wel noemt, een con-collega. Iemand die vanuit een andere werkkring op hetzelfde vakgebied opereert en daar succesvol in is, maar die je vanuit een persoonlijke beleving niet zozeer ziet als een concurrent maar meer als collega. Dat had alles met de persoon Adriaan Duynstee te maken, die ik kende als betrokken, recht door zee en charmant, maar die door verzekeraars werd gevreesd vanwege zijn nimmer aflatende drang zijn gelijk te krijgen, steeds in belang van zijn cliÎnt. Het werd ons gegund een belangrijk deel van zijn letselschadedossiers voort te behandelen. In de contacten die we nadien met zijn cliÎnten onderhielden, was opvallend hoezeer die cliÎnten ook betrokken waren bij het wel en wee van Adriaan. Door zijn eigen betrokkenheid naar zijn cliÎnten toe, wist hij

dat het een voorrecht is geweest de behandeling van zijn dossier te hebben mogen voortzetten

 

niet alleen het onvoorwaardelijke vertrouwen van zijn cliÎnten te winnen en te behouden, maar creÎerde hij op zijn eigen wijze een bijna vriendschappelijke, zelfs familiaire sfeer bij zijn cliÎnten die diepe indruk maakte. Vandaar dat iedere cliÎnt bij onze eerste contacten informeerde naar hoe ít was met Adriaan, voordat ze informeerden naar de gang van zaken in hun dossier. Dat heeft ons geraakt en steeds meer doen beseffen dat het een voorrecht is geweest de behandeling van zijn dossier te hebben mogen voortzetten. Inmiddels is hij niet meer. Een gedreven en uitstekend advocaat, maar vooral een eigenzinnige en warme persoonlijkheid is heen gegaan. Adriaan, ‡ Dieu !

Raoul M.J.T. van Dort, 24 januari 2007

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2021 - Van Dort Letselschade BV