De Gedragscode

Recent bezocht ik een congres dat was gewijd aan de Gedragscode Behandeling Letselschade. In de code zijn allerlei aanbevelingen opgenomen ter verbetering van het letselschadeproces. Verzekeraars hebben massaal laten weten deze code ëte omarmení in het belang van het slachtoffer en in belang van de schaderegeling. Dat werd nog eens onderstreept op het congres. Belangenbehartigers zijn echter kritisch ten opzichte van het effect van de code. Niet dat er veel bezwaren kunnen bestaan tegen de aanbevelingen zoals die in de code zijn opgenomen. Niemand zal immers problemen hebben met een voortvarende behandeling en een constructieve, op een oplossing gerichte aanpak. De scepsis zit vooral in de vraag of verzekeraars daadwerkelijk zullen handelen zoals op grond van de code lijkt te mogen worden verwacht. En of de verwachtingen niet overtrokken zijn. Ervaringen met verzekeraars in de dagelijkse praktijk,

De scepsis zit vooral in de vraag of verzekeraars daadwerkelijk zullen handelen zoals op grond van de code lijkt te mogen worden verwacht.

 

de door hun ingenomen, niet altijd even redelijke standpunten en dergelijke, hebben -ook bij mij- de vraag opgeroepen of de Tilburgse Code veel verandering zal brengen. Discussies over de vraag of een medisch verleden nu wel of niet relevant is voor de schadevaststelling en of whiplash al dan niet kan leiden tot langdurige arbeidsongeschiktheid, zullen naar verwachting niet veranderen. Dergelijke discussies bepalen echter veelal de omvang van de uiteindelijk te vergoeden schade en vormen daarmee meer dan eens de crux van het verschil van inzicht tussen het slachtoffer en de verzekeraar, waarbij soms de rechter het beslissende oordeel moet vellen. De tijd zal leren wat het werkelijke effect van de code is op de schaderegeling. Ik houd u op de hoogte!

Raoul M.J.T. van Dort, 10 april 2007

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV