Wat is goed of slecht?

In toenemende mate wordt ons gevraagd dossiers te beoordelen die in eerste instantie elders zijn begeleid en behandeld. Zo kwam ook het dossier bij ons terecht van een jongeman die als gevolg van een sportongeval vrij ernstig hersenletsel had opgelopen. De aansprakelijkheid stond vast, er was echter een groot verschil van inzicht omtrent de omvang van de te vergoeden schade. De vorig belangbehartiger had zich nogal laten leiden door de inzichten van de verzekeraar. Die vond een bedrag van ruim € 150.000 voldoende waarmee het slachtoffer zijn extra kosten en dergelijke kon voldoen, aangevuld met een bedrag voor smartengeld. Een vergoeding voor inkomensnadeel was volgens de verzekeraar niet aan de orde, nu de jongeman meestal in een verpleegtehuis verbleef ?! Alsof je dan die schade niet hebt of lijdt! Hoe dan ook, de discussie met de verzekeraar

Die vond een bedrag van ruim € 150.000 voldoende

 

werd opgepakt en het leek er aanvankelijk op dat we er niet uit konden komen. Ik vorderde wel degelijk een vergoeding voor inkomensschade en stelde ook de andere schadeposten vast op een hoger bedrag dan de verzekeraar wilde vergoeden. Toen het er op leek dat gedagvaard moest worden, gaf de verzekeraar aan toch nog eens te willen praten. De verzekeraar ging alsnog een heel eind mee in onze inzichten waardoor uiteindelijk toch nog een bevredigende oplossing kon worden bereikt. Die was ongeveer het drievoudige van hetgeen eerder was voorgesteld. Was het eerdere voorstel dan zo slecht of het laatste zo goed? Eigenlijk maakt dat niet uit, van belang is dat de jongeman alsnog adequaat schadeloos kon worden gesteld.

Raoul M.J.T. van Dort, 11 juni 2007

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV