Zaak geregeld, cliënt overleden...

Rond kerst denk ik vaak terug aan een zaak, die ik
enkele jaren geleden rond deze tijd heb geregeld. Het betrof een schadezaak
van een alleenstaande, jonge vader, die als gevolg van een ernstig verkeersongeval
zwaar hersenletsel opliep. Hij was daardoor meervoudig gehandicapt en
verbleef na de revalidatieperiode in een verpleegtehuis. Op het moment
van het ongeval was zijn kind, een zoon, 7 jaar. Zijn echtgenote was vlak
na de geboorte overleden. Ondanks zijn ernstige handicap was mijn cliënt
zich zeer wel bewust van hetgeen hem was overkomen. Hij wist ook, dat
hij niet meer voor zijn zoontje kon zorgen. Gelukkig vond het zoontje
bij een zus van mijn cliënt onderdak.

In het najaar vroeg mijn cliënt aan mij alles in het werk te stellen
om zijn zaak af te ronden en een schadevergoeding te realiseren. Met het
geld kon hij de familie die de zorg voor zijn zoontje op zich had genomen
ondersteunen. Het bedrag dat uiteindelijk overbleef was bestemd voor zijn
zoontje. Misschien voelde hij toen al, dat hij niet meer lang te leven
had. Vlak voor de kerst kon ik hem berichten, dat ik zijn zaak voor een
bedrag ineens had kunnen afronden en dat het bedrag spoedig werd uitbetaald.
Vlak daarna kreeg ik bericht, dat hij overleden was. Hij was net geen
37 jaar geworden. De overeenkomst waarin de regeling was vastgelegd, was
op dat moment nog niet ondertekend. De vraag deed zich dan ook voor of
de zaak op basis van hetgeen besproken en vervolgens door mij schriftelijk
bevestigd was, kon worden afgerond. Feitelijk was het recht op uitbetaling
van de overeengekomen schadevergoeding vererfd naar de enige erfgenaam,
het zoontje. Uiteindelijk is de schadevergoeding, met een beperkte bijstelling
naar beneden, dan ook bij hem terechtgekomen, zodat het doel van wijlen
mijn cliënt uiteindelijk toch werd gerealiseerd.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 december 2000

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV