Nieuwe doelen

Wanneer je door letsel niet meer kunt werken of het afhankelijk wordt van anderen, is dat ingrijpend. Het leren accepteren daarvan is niet makkelijk en gaat vaak moeizaam. Immers, niets is meer zoals het was en de toekomstplannen die er waren zullen moeten worden bijgesteld. Sommigen zijn in staat uit het negatieve van hetgeen hun overkomen is, iets positiefs te halen en daar hun veranderde leven op in te richten. Zo ook mijn cliënte Paula. Na een ernstig bedrijfsongeval met hersenletsel, zag het er aanvankelijk naar uit dat zij aangewezen zou zijn op een levenslange WIA-uitkering. Ze was echter nog jong en weigerde te accepteren dat ze was ‘afgeschreven’. Na een lange revalidatieperiode waarin ze haar beperkingen en nieuwe leven leerde accepteren, merkte ze dat ze andere mensen met beperkingen kon stimuleren en motiveren om vanuit

Ze was echter nog jong en weigerde te accepteren dat ze was ‘afgeschreven’.

 

de nieuwe situatie te kijken naar wat wél nog mogelijk was. En dat vervolgens aan te grijpen om weer verder vooruit te kijken. Nieuwe doelen formuleren, noemde ze dat. Ondanks haar spraakprobleem en afgenomen gezichtsvermogen, slaagde ze erin als een soort vrijwilliger-therapeut anderen bij te staan en te motiveren. Met de voor haar gerealiseerde schadevergoeding, startte ze een eigen praktijkje, waarmee ze niet alleen voorzag in een bescheiden aanvullend inkomen, maar vooral in háár nieuwe doel: vanuit je eigen beperkingen en ervaringen, anderen steunen om hun doelen bij te stellen en te accepteren dat wat ooit was, nimmer meer zal zijn, maar wat er is, zo slecht nog niet is! Een prachtmens!!

Raoul M.J.T. van Dort, 6 augustus 2007

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV