Eindelijk gerechtigheid

(Op basis van een bestaand dossier)

Meneer Peters reed over een smalle provinciale weg naar huis. In de verte
signaleerde hij een tegemoetkomende vrachtwagen. Vanwege de grootte van
het gevaarte, stuurde hij zijn auto al wat naar rechts. Vlak voordat de
vrachtauto passeerde, zag hij dat de chauffeur geen oog had voor de weg,
maar drukdoende was met iets in de cabine. Op dat moment kwam de vrachtauto
op zijn weghelft, waardoor een aanrijding onvermijdelijk was. De auto
van Peters raakte in de berm en kwam op zijn kop tot stilstand tegen een
pijler van de brug. De vrachtauto reed door en bleef verder onbekend.
Meneer Peters liep een hoge dwarslaesie op. Het politierapport vermeldde,
dat het onduidelijk was hoe de aanrijding kon ontstaan. Peters meldde
de schade bij zijn rechtsbijstandsverzekering. De verzekering liet hem
echter weten, dat zij geen mogelijkheid zag om de aansprakelijkheid rond
te krijgen. Het was immers onduidelijk hoe het ongeluk was ontstaan. Mogelijk
dat Peters over de wegas was gereden, evenzeer mogelijk dat de vrachtauto
dit gedaan had. Ook een advocaat zag er geen heil in. Gezien de ernst
van het letsel en de enorme gevolgen die dat voor meneer Peters had -
hij moest de rest van zijn leven in een rolstoel slijten - hebben wij
het Waarborgfonds Motorverkeer aansprakelijk gesteld, dat zoals verwacht
weigerde de aansprakelijkheid te erkennen. Daarna was de weg naar de rechter
onvermijdelijk. De rechtbank wees de vordering volledig af. We waren er
niet in geslaagd aan te tonen, dat de chauffeur van de vrachtwagen een
fout had gemaakt. Dit vonnis werd circa zeven jaar na het ongeval gewezen.
Wij zijn in hoger beroep gegaan. Nadat meneer Peters zijn verhaal had
gedaan bij de rechter en er een deskundig onderzoek had plaatsgevonden,
stelde het gerechtshof hem alsnog in het gelijk. Het hof vond het aannemelijk,
dat de vrachtauto over de wegas was gegaan en hiermee de aanrijding had
veroorzaakt. Het oordeel van het gerechtshof werd gewezen in 2001, circa
elf jaar na het ongeval. Voor meneer Peters en zijn gezin betekende dit
eindelijk gerechtigheid. De enorme schade die hij heeft geleden, en ook
nog in de toekomst lijdt, wordt alsnog vergoed.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 december 2001

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV