Dubbel geslachtofferd!

Als een slachtoffer van een ongeval kun je door onwetendheid of gebrek aan ervaring van je belangenbehartiger, dubbel gedupeerd raken. Dat bleek toen ik recent een dossier overnam betreffende een ongeval uit 2000. Betrokkene was slachtoffer geworden van een zware achterop aanrijding. Volgens haar advocaat had ze nadien de typische klachten ontwikkeld die bekend staan als whiplash. Vanuit die gedachtengang had hij het dossier jarenlang gevolgd, want van een erg actieve begeleiding, was geen sprake. Een medische expertise had niet plaatsgevonden, ‘want dat zou toch niets uitwijzen’ volgens haar advocaat. Hij stelde voor om maar te schikken tegen het schamele voorstel dat -nota bene- door de verzekeraar was gedaan. Het verbaasde mij niet dat zij op dat moment zodanig twijfelde aan haar advocaat, dat ze op zoek ging naar een andere belangenbehartiger en ons om assistentie verzocht. Op basis van mijn ervaring met slachtoffers van niet aangeboren

Hij stelde voor om maar te schikken tegen het schamele voorstel dat -nota bene- door de verzekeraar was gedaan.

 

hersenletsel, kreeg ik bij doorneming van alle gegevens en vooral mijn gesprek met cliënte, de indruk dat cliënte mogelijk een frontaal hersenletsel had opgelopen, dat was miskend door haar vorig advocaat en ook door de verzekeraar. Op basis van medische expertises kwam dat inderdaad en alsnog vast te staan en kon aan het dossier van cliënte een geheel andere wending worden gegeven. Haar arbeidsongeschiktheid en het inkomensverlies dat daar het gevolg van was , werden alsnog volledig geaccepteerd als ongevalsgevolg. Het spreekt bijna voor zich dat dit ingrijpende conseqenties had voor de haar uiteindelijke toegekende schadevergoeding. Gelukkig voor cliënte werd ze niet twee keer ‘geslachtofferd: de eerste keer door het ongeval, de tweede keer door de onkunde van haar eerste advocaat!

Raoul M.J.T. van Dort, 11 november 2008

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV