2008 is bijna om; op naar 2009!

Een jaar geleden rond deze tijd, waren we nog volop aan het verbouwen in ons kantoorpand aan de Spoorweglaan. Thans kunnen we terug kijken op een prettig verlopen verbouwing en verhuizing, en zijn we helemaal gewend in onze nieuwe huisvesting. Ruim 5 jaar na de start van Van Dort letselschade, stellen we met enige trots bovendien vast, dat we in de letselschadewereld een partij zijn die serieus wordt genomen. Dat is uiteraard prettig voor ons, maar nog meer voor onze cliënten die zich gesteund weten door betrokken en deskundige belangenbehartigers, die een op zijn minst gelijkwaardige gesprekspartner vormen voor de verzekeraars. Daar hebben we hard voor geknokt en om een en ander te behouden, zullen we blijven waken voor onze onafhankelijkheid en deskundigheid en zijn onze cliënten voor ons bepaald meer dan een dossier of nummer. Onze betrokkenheid bij menselijk leed dat wordt veroorzaakt door letsel en de vaak intense gevolgen daarvan, is de reden dat we al jarenlang samenwerken met Cerebraal, een vereniging voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Voorts zijn we dit jaar een nieuwe samenwerking

we blijven waken voor onze onafhankelijkheid en deskundigheid

 

aangegaan met de stichting BelaVivi. Deze stichting zet zich in voor mensen met brandwonden of andere ernstige verminkingen. Zij biedt een veelheid aan therapieën, hulpmiddelen en dergelijke aan, om betreffende mensen verder te helpen. Veel respect en sympathie hebben we in dat kader voor de oprichtster Monique van Oorsouw die zelf als gevolg van een ontploffing zeer zwaar verbrand en verminkt raakte. Haar energie, motivatie en betrokkenheid bij het begeleiden van getroffenen, werkt aanstekelijk en lijkt op de wijze waarop ook wij onze cliënten begeleiden. Dit was voor ons een belangrijke drijfveer met haar te gaan samenwerken. 2008 was een jaar, dat verdere basis heeft gelegd voor de voortzetting van onze praktijk op onze eigen wijze. We zien uit naar 2009!

P.S.

Kijk op 20 en 27 december naar TVLimburg voor uitzendingen van Van Dort Letselschade!

Raoul M.J.T. van Dort, 31 december 2008

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV