Twijfels

Wanneer je door een aanrijding letsel oploopt, is het heden ten dage
bijna vanzelfsprekend dat je de veroorzaker aansprakelijk stelt voor je
schade. Bij een bedrijfsongeval ligt dat veel genuanceerder. De werknemer
die als gevolg van een fout op het werk letsel oploopt en daardoor tijdelijk
of blijvend arbeidsongeschikt raakt, stelt niet zonder meer zijn werkgever
aansprakelijk voor zijn schade. Verschillende twijfels spelen daarbij
een belangrijke rol. Kan ik weer terug naar mijn werk en kan dat ook nog
wel wanneer ik de baas aansprakelijk heb gesteld? Waneer ik, als gevolg
van mijn letsel, niet meer terug kan naar mijn werk en mijn baas aansprakelijk
stel, betaalt hij mijn loon dan nog wel door? Wanneer ik arbeidsongeschikt
blijf en misschien als gevolg daarvan word ontslagen maar ik stel de werkgever
niet aansprakelijk, hoe gaat dat dan met mijn inkomen? De vanzelfsprekendheid
waarmee de veroorzaker van een verkeersongeval wordt aangesproken, slaat
om in twijfel en onzekerheid bij een bedrijfsongeval. Hoe begrijpelijk
dat wellicht ook is, toch heeft het de voorkeur om ook bij een bedrijfsongeval,
dat blijvend letsel tot gevolg heeft gehad, op zo kort mogelijke termijn
te beginnen met het verrichten van onderzoek. Onderzoek naar de omstandigheden
waaronder het ongeval heeft kunnen plaatsvinden en vooral naar de vraag
of de werkgever inderdaad aansprakelijk is voor dat ongeval. Wordt te
lang gewacht met dat onderzoek, dan bestaat het risico dat niet meer alle
feiten boven water kunnen worden gehaald en dat aansprakelijkstelling
niet meer mogelijk is of leidt tot een zeer lange discussie. Het risico
daarvan is dat je dus, tot overmaat van ramp, zelf blijft zitten met de
gevolgen van de schade. En die gevolgen kunnen aanzienlijk zijn, zeker
qua inkomensverlies, wanneer je blijvend geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt
bent geraakt voor je oude werk. Als je een bedrijfsongeval is overkomen
met als gevolg letsel en arbeidsongeschiktheid, handel je in je eigen
belang door in ieder geval zo snel als mogelijk het feitenonderzoek te
laten starten. Immers, ook als er geen aansprakelijkheid van de werkgever
is of die niet kan worden aangetoond, is het goed dat zo spoedig mogelijk
te weten. Is er wel aansprakelijkheid, dan is het goed te weten dat de
werkgever daar in de regel ook niet zoveel last van heeft omdat die daarvoor
is verzekerd. Doe je na een bedrijfsongeval niets, of twijfel je te lang,
dan blijf je misschien zelf met alle nadelige consequenties zitten. Er
kan geen twijfel over bestaan dat dat natuurlijk een zeer onbevredigende
situatie is.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 december 2002

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV