We zijn (er) gewoon!

Tegen ’t einde van het jaar ontstaat bijna vanzelf een gevoel van weemoedigheid. Weer een jaar voorbij, een jaar ouder, een jaar dat net als alle voorgaande jaren voorbij lijkt gevlogen. Toch geeft die tijd ook een gevoel van feestelijkheid en nieuwe kansen. Immers, niet alleen is het ‘oude’ jaar bijna om, maar het nieuwe jaar staat voor de deur met nieuwe mogelijkheden en wellicht betere tijden. Dat geldt met name voor de mensen die in het afgelopen jaar tegenslagen hebben ervaren door ziekte, een ongeval met blijvend letsel, financiële tegenslag of –veel erger- verlies van een dierbare. Hoe familieleden of derden ook betrokken zijn bij het lot van degene die het treft, uiteindelijk zul je toch weer zelf de weg omhoog moeten zien te vinden. Niet alleen in je eigen belang, maar ook in dat van je naaste omgeving. Dat is

wanneer wij voor onze cliënten die steun in de rug kunnen zijn

 

makkelijk gezegd, maar is zeker niet voor iedereen ook makkelijk gedaan. Mijn collega’s en mij geeft het enorme voldoening wanneer wij voor onze cliënten die steun in de rug kunnen zijn die helpt bij het vinden en weer oppakken van de draad des levens, bijvoorbeeld na een ernstig ongeval. En dat gaat om veel meer dan alleen om geld c.q. een schadevergoeding. Ook er ‘gewoon zijn’ als mensen je nodig hebben hoort daarbij. En dat is weer onze uitdaging voor het komende jaar: er zijn als u ons nodig heeft of een beroep op ons doet. We hopen eigenlijk dat u ons niet nodig heeft, maar mocht dat toch het geval zijn, dan zijn we er gewoon.

Raoul M.J.T. van Dort, 24 december 2009

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV