Rechtsbijstand is gedekt!

Enige tijd terug vroeg een dame ons eens naar haar dossier te kijken. Drie jaren geleden was ze betrokken geweest bij een bedrijfsongeval en arbeidsongeschikt geraakt. Ze had haar rechtsbijstandverzekering ingeschakeld om haar schade te verhalen. Er was echter een hele discussie ontstaan over de aansprakelijkheid, over wat er nu feitelijk gebeurd was bij het ongeval en vooral wiens verantwoordelijkheid dat was. De rechtsbijstandverzekering had mevrouw uiteindelijk laten weten dat het toch wel erg lastig lag allemaal en dat ze er eigenlijk te weinig in zagen om het aan de rechter voor te leggen. Zelf had ze niet het geld om een advocaat te kunnen betalen, laat staan om te gaan procederen. Ze vreesde dus met haar schade te blijven zitten. Ze verzocht ons om op basis van no cure no pay de mogelijkheden te bekijken. Mijn collega zag er wel degelijk iets in. Er was in feite –door de rechtsbijstandverzekering- onvoldoende (zeg maar:geen) onderzoek gedaan naar hetgeen er echt op de werkvloer was gebeurd waardoor het ongeval was ontstaan. Na een getuigenverhoor,

Bovendien werd ons honorarium volledig vergoed zodat cliënte, eigenlijk net als bij haar rechtsbijstandsverzekering het geval was, in feite niets aan ons hoefde te betalen.

 

waarbij diverse collega’s werden verhoord, bleek dat de werkgever eenvoudig maatregelen had kunnen treffen om het ongeval te voorkomen en kwam ook boven water dat collega’s al meerdere malen de werkgever op de onveilige situatie hadden gewezen. Uiteindelijk, en nog voordat naar de rechter hoefde te worden gestapt, wilde de werkgever toch wel praten over een schaderegeling. Cliënte stemde daar mee in en zo kon binnen redelijke termijn alsnog een adequate schadevergoeding voor haar worden gerealiseerd. Bovendien werd ons honorarium volledig vergoed zodat cliënte, eigenlijk net als bij haar rechtsbijstandsverzekering het geval was, in feite niets aan ons hoefde te betalen. De no cure no pay afspraak had haar in de gelegenheid gesteld alsnog haar recht te halen. En zo is die afspraak precies bedoeld!

Raoul M.J.T. van Dort, 12 april 2010

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV