Een kwestie van interpretatie, hof Arnhem-Leeuwarden

“Benadeelde heeft onvoldoende meegewerkt aan schadevaststelling, BGK daarom voor 50% niet redelijk”, zo kopt Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) bij publicatie van het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden. De afkorting “BGK” ziet op de buitengerechtelijke kosten, de kosten van de belangenbehartiger.

Dit klinkt nogal negatief voor de benadeelde, het slachtoffer, terwijl de uitspraak van de rechter juist positief voor dit slachtoffer was. Ons kantoor trad in deze zaak op als belangenbehartiger.

De zaak

Het gaat hier om een verkeersongeval van 2015. Het slachtoffer, de bestuurder van het voertuig dat werd aangereden door de tegenpartij, liep hierbij letsel op. Vanwege een eerder ongeval in 1998 was dit slachtoffer ten tijde van het ongeval in 2015 al bekend met de gevolgen van een incomplete dwarslaesie.

Er was dus al sprake van beperkingen bij onze cliënt, die door de aanrijding waren toegenomen. Aanvankelijk vonden er enkele voorschotbetalingen plaats en werden ook de nota’s van onze inschakeling vergoed. Op enig moment echter stelde de verzekeraar dat er geen sprake meer was van schade als gevolg van de aanrijding en weigerde verdere betalingen te doen, ook voor wat betreft de kosten van onze werkzaamheden. De kraan ging zogezegd dicht. Een onafhankelijke expertise vond plaats, maar bracht volgens de verzekeraar onvoldoende duidelijkheid. Een voorgesteld nader medisch onderzoek vond men echter niet nodig. De verzekeraar staakte het overleg en betichtte het slachtoffer van fraude. Er vonden geen betalingen meer plaats. Het slachtoffer werd door de verzekeraar totaal geïsoleerd. Daarmee werd de grens van het toelaatbare naar onze mening overschreden. We legden deze onverkwikkelijke gang van zaken aan de rechter voor.

De uitspraak

Bij de rechtbank Midden-Nederland vingen we -naar onze mening om onjuiste redenen- bot, maar in hoger beroep oordeelde het hof anders. Volgens het hof had de verzekeraar zijn stellingen onvoldoende onderbouwd: van fraude was niets gebleken en ook de betwisting van onze nota was onvoldoende onderbouwd. De verzekeraar diende alsnog 50% van de niet betaalde buitengerechtelijke kosten te betalen en verder moesten de onderhandelingen weer worden hervat en voortgezet!

Afrondend

Uitspraken van rechters verdienen correcte en volledige uitleg. De samenvatting van dit arrest op de PIV-site (zoals hierboven vermeld), een door en vooral voor verzekeraars beheerde site, geeft een nogal eenzijdige, gekleurde indruk van hetgeen daadwerkelijk werd bereikt met deze procedure. 

door Raoul van Dort — 26 november 2019

Contactgegevens

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Vacatures

Juridisch secretaresse (32 uur), locatie Maastricht

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

De Dikke Pech

Ons Privacystatement

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exemplaren!

mr. R.M.J.T. van Dort re