Procederen is soms noodzakelijk, maar biedt ook kansen!

Het is bijna intrappen van een open deur te stellen dat procederen in Nederland -maar overigens ook elders- lang duurt, veel geld kost en het resultaat moeilijk voorspelbaar is. Wanneer een verzekeraar echter een onredelijk standpunt inneemt waardoor een slachtoffer van letsel tekort dreigt te worden gedaan, is er soms geen andere weg dan het oordeel van de rechter te vragen. Dat vergt echter nogal wat uithoudingsvermogen en vertrouwen. Twee recente rechterlijke uitspraken leren dat volhouden en insteken op gerechtigheid weliswaar leidt tot jarenlange procedures, maar gelukkig wel met voor onze cliënten positieve resultaten.

De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 17 november jl. heb ik kort besproken in mijn column in de Nummer 1 van begin december dit jaar. Dat betreft de casus waarin Reaal zich ten onrechte erop beriep dat er geen verzekeringsdekking hoefde te worden geboden, omdat een ernstig letsel aan een tweejarig kind door de vader opzettelijk was toegebracht. Letsel dat opzettelijk is toegebracht valt onder de zogenaamde uitsluitingsclausule. De strafrechter had de vader van opzettelijk toegebracht letsel vrijgesproken. Toch hield Reaal vol en weigerde betaling van schadevergoeding. Vermoedelijk vanwege de door Reaal met deze kwestie ingeschatte financiële belangen, kon ook het oordeel van de rechtbank in eerste aanleg Reaal niet op andere gedachten brengen. Gelukkig voor het kind bevestigde het Hof in het door Reaal doorgezette hoger beroep, het oordeel van de rechtbank dat er wel degelijk dekking diende te worden geboden, omdat, de strafzaak volgende, er geen sprake was van opzet of voorwaardelijk opzet.

Wel geteld tien dagen later ontvingen we het arrest van de Hoge Raad in een andere kwestie. Onze cliënt had als gevolg van een tweetal bedrijfsongevallen hersenletsel opgelopen in 1995 en 1996 (!). De aansprakelijkheid was door de werkgever erkend. Discussie was er echter met de verzekeraar van de werkgever over de te vergoeden schade. Volgens de verzekeraar zou cliënt zonder de ongevallen op enig moment ook uit het arbeidsproces zijn gevallen, omdat hij nogal extreem had gereageerd op de beide ongevallen met (o.a.) psychische klachten. Het gerechtshof Den Bosch volgde de verzekeraar daarin door de schadelooptijd te bekorten tot het 55ste jaar van cliënt. Naar onze mening ten onrechte! Dat cliënt psychische klachten had ontwikkeld na de hem overkomen ongevallen waardoor hij volledig arbeidsongeschikt was geraakt, was naar onze mening ‘niet onlogisch’. Om daar de conclusie aan te verbinden dat hij zonder die ongevallen dan op zijn 55ste ook uit het arbeidsproces zou zijn gevallen, vonden wij tekort door de bocht. De Hoge Raad volgt ons daarin en concludeert dat het oordeel van het hof in dat kader onbegrijpelijk en ook onvoldoende gemotiveerd is! Dat leidt ertoe dat een ander hof zich opnieuw hierover moet buigen, rekening houdende met het oordeel van de Hoge Raad. Ook in deze zich bijna twintig jaar voortslepende kwestie hopen we echter dat het arrest van de Hoge Raad de verzekeraar voldoende aanleiding geeft alsnog en eindelijk met elkaar in overleg te treden over een minnelijke regeling van de schade.

We zijn er dus nog niet, maar het tij heeft zich in ieder geval ten gunste van onze cliënten gekeerd!

Het arrest van het gerechtshof Den Haag is te vinden via:

Het arrest van de Hoge Raad via navolgende link: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:3397

door Raoul van Dort — 7 december 2015

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

De Contant Maker, onze handige calculator

Bereken de contante waarde van je kapitaal.

Na Het Noodlot

Nieuw boek over de impact van
letsel en verlies.

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2019 - Van Dort Letselschade BV