De Contant Maker

In de dagelijkse letselschadepraktijk moeten vaak berekeningen worden gemaakt voor schade die in de toekomst ligt. Welke vergoeding moet je bijvoorbeeld ontvangen om de extra kosten van € 2.000,- per jaar tot aan je zeventigste verjaardag te kunnen opvangen?

Bij zo'n berekening spelen allerlei rekentechnische factoren een rol zoals sterftekans, rente en inflatie. Wat in feite wordt gedaan is de zogenaamde contante waarde berekenen van die toekomstschade. Tot nog toe werd zo'n berekening vaak gemaakt met behulp van een tabel met rekenfactoren die dan 'met de hand' ofwel via een rekenapparaat konden worden ingevoerd en doorgerekend. Dat is omslachtig en niet meer van deze tijd.

Van Dort Letselschade ontwikkelde De Contant Maker.

Een webapp die op elke device te gebruiken is. Met deze app wordt na het invoeren van een aantal variabelen direct zichtbaar wat de contante waarde is. Dus in het voorbeeld van hierboven, zie je meteen wat de contante waarde is van die € 2.000,- per jaar aan schade tot aan je 70ste. Uniek is dat je met deze app ook kunt terugrekenen, ofwel: als je een kapitaal van bedrag X ter beschikking hebt, en je wil dat uitsmeren over een aantal jaren, hoeveel kun je dan per jaar besteden? Ook daarbij kun je de variabelen zelf invullen en zie je meteen het resultaat. Dus als je weet wat je schadevergoeding is, kun je ook uitrekenen hoeveel jaren je daarmee vooruit kunt.

 Probeer het zelf op...

>> app.vandortletselschade.nl

Contactgegevens

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

De Dikke Pech

Ons Privacystatement

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exemplaren!

mr. R.M.J.T. van Dort re